Leerlingen voelen ministers aan de tand tijdens Kindervragenuur

Wat gaat de regering eraan doen dat alles zo duur is en kunnen wij in de toekomst snel of makkelijk aan een huis of flat komen? Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens het Kindervragenuur op dinsdag 22 november. Kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit Woudsend, Arnhem, Nijmegen, Almere en Ede mochten dit jaar plaatsnemen in de blauwe Kamerzetels en bewindslieden ondervragen.

Kindervragenuur

Kamervoorzitter Vera Bergkamp zat het speciale vragenuur voor. "Ik vind het Kindervragenuur een prachtige traditie. Vandaag kunnen jullie zelf meepraten over wat jullie bezighoudt. En wat hebben jullie toch weer mooie vragen bedacht.” 

Bewindspersonen

Minister-president Mark Rutte en de ministers Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) deden mee aan het debat.

Ingezonden vragen

De kinderen voelden de politici aan de tand over onderwerpen die hen bezig houden. De Nederlandse economie, huisvesting, klimaatverandering, onderwijs en internationale betrekkingen kwamen aan bod. Uit inzendingen van kinderen uit groepen 7 en 8 door heel Nederland werden vijf vragen geselecteerd. Dit jaar viel de keuze op de volgende scholen en vragen:

 • Bonifatiusschool uit Woudsend aan minister-president Mark Rutte:

  Waarom hebben we meer aandacht voor de oorlog in Oekraïne, dan voor de oorlogen in de andere of armere landen?
 • Heijenoordschool uit Arnhem aan minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs:

  Ook na de loonsverhoging voor leerkrachten in het basisonderwijs en extra hulp in de klas, zijn er te weinig mensen die open staan om leerkracht te worden. Is de minister van plan daar iets aan te veranderen?
 • Basisschool De Hazesprong uit Nijmegen aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  Wat gaat de regering eraan doen dat alles zo duur is?
 • Basisschool De Buitenburcht uit Almere aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:

  Denkt u dat wij in de toekomst snel of makkelijk aan een huis of flat kunnen komen?
 • Veldhuizerschool uit Ede aan minister Rob Jetten van Klimaat en Energie:

  Wat gaan jullie de komende vier jaar doen tegen de opwarming van de aarde en tegen de plastic soep, zodat wij, als 9 tot 11-jarigen in een schone en prettige wereld kunnen leven, waar het leven weer betaalbaar is?

Traditie

Op 20 november 2018 vond het eerste Kindervragenuur in de Nederlandse parlementaire geschiedenis plaats. Aanleiding was de motie van Kamerlid Rens Raemakers (D66). Hij wilde dat Nederlandse jongeren door middel van een Tweede Kamer-take-over vragen kunnen stellen aan leden van het kabinet. Ieder jaar kunnen alle kinderen van de basisschoolgroepen 7 en 8 een vraag insturen voor het Kindervragenuur. De vijf winnende schoolklassen worden uitgenodigd om hun vraag te stellen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Terugkijken

Kijk het Kindervragenuur van 22 november 2022 terug.