Kamervoorzitter ontvangt verkenners Van Ark en Koolmees

Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) gaan als verkenners de coalitiemogelijkheden onderzoeken. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft hen de opdracht daartoe overhandigd. Eerder op de dag werd duidelijk dat de eerder aangestelde verkenners, Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66), hun werkzaamheden hebben beëindigd.

De verkenners

VVD’er Tamara van Ark is momenteel demissionair minister van Medische Zorg en Sport, D66’er Wouter Koolmees is demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verkenners krijgen de opdracht uit handen van de Kamervoorzitter in de Stadhouderskamer. 

Breed draagvlak

Kamervoorzitter Arib heeft telefonisch contact gehad met de op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag gekozen lijsttrekkers. Uit deze gesprekken blijkt dat Tamara van Ark en Wouter Koolmees kunnen rekenen op breed draagvlak. De Kamervoorzitter heeft, conform de afspraak die zij daarover met de lijstrekkers maakte, ook Zijne Majesteit de Koning geïnformeerd over de uitkomsten van haar telefonische gesprekken.

Debat over rapport verkenners

De verkenners brengen verslag uit aan de Tweede Kamer, waarna een debat zal plaatsvinden. Dit debat wordt gevoerd door de nieuwe Tweede Kamer, die op 31 maart 2021 wordt geïnstalleerd.

Informateur

De uitkomst van dit debat kan zijn dat de Kamer één of meer informateurs aanwijst. Welke opdracht deze precies krijgt, wanneer die afgerond moet zijn en hoe de Koning wordt geïnformeerd over het verloop van de kabinetsformatie: dat spreekt de Kamer af in dit debat. 

Kamer leidend in formatieproces

De Tweede Kamer heeft de regie in de kabinetsformatie. Zij besluit steeds over de volgende stap in het proces. De Kamervoorzitter treedt op namens de Kamer. Tot 2012 werden informateurs benoemd door de Koning. Dit is veranderd om het proces transparanter en democratischer te maken.

Het nieuwe kabinet

Wanneer de informateur met de partijen tot een akkoord is gekomen, volgt de formatie. De formateur, meestal de beoogd minister-president, stelt dan een kabinet samen van ministers en staatssecretarissen. Deze worden benoemd en beëdigd door de Koning.

Meer informatie

Lees meer over de verkiezingen en formatie 2021.