Kamer krijgt eigen gedragscode

De Tweede Kamer heeft op 22 september ingestemd met een regeling voor de handhaving van de eigen integriteitsregels. Hierin staat onder meer de introductie van een onafhankelijk college van onderzoek, dat klachten behandelt over de naleving van deze regels door Kamerleden.

Daarnaast komt er een gedragscode waarin de geldende integriteitsregels zijn samengebracht in de vorm van een aantal gedragsregels, voorzien van een toelichting.

Integriteit

De voorstellen zijn uitgewerkt door het Presidium, dat wordt gevormd door de Voorzitter en de ondervoorzitters van de Kamer. Het Presidium geeft daarmee invulling aan de unaniem aangenomen motie van CDA-Kamerlid Harry van der Molen. De motie volgt op de aanbevelingen die de werkgroep-Van Oosten heeft gedaan op het terrein van integriteit.

Adviseur

Een andere aanbeveling is al overgenomen: per 1 januari 2020 is Jacqueline Biesheuvel aangesteld als onafhankelijk integriteitsadviseur. De Tweede Kamer heeft als geheel beslist over de gedragscode en de regeling van toezicht.