Kamer installeert Tijdelijke commissie Corona

De Tweede Kamer installeerde op 6 juli de Tijdelijke commissie Corona. Deze commissie gaat een onderzoeksvoorstel uitwerken voor de opzet van een parlementaire enquête naar de coronacrisis in Nederland. Het Kamerlid Khadija Arib is gekozen tot voorzitter van de tijdelijke commissie.

Vlnr: Pepijn van Houwelingen (FvD), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Wybren van Haga (Groep van Haga), Khadija Arib (PvdA), Ulysse Ellian (VVD), Hilde Palland (CDA), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Vicky Maeijer (PVV).

Constituerende vergadering

Tijdens de installatie werd Kamerlid Khadija Arib (PvdA) gekozen tot voorzitter, Ulysse Ellian (VVD) wordt de ondervoorzitter. De Tweede Kamer stemde op dinsdag 28 juni 2022 in met het voorstel om de Tijdelijke commissie Corona in te stellen. Deze commissie gaat een voorstel uitwerken voor de opzet van een parlementaire enquête naar de gebeurtenissen, het beleid, de keuzes, en maatregelen tijdens de coronacrisis. 

 

Aanleiding

Aanleiding voor de parlementaire enquête is de motie-De Vries c.s., die uitspreekt dat een parlementaire enquête naar gebeurtenissen in de coronacrisis wenselijk is en dat een aanvulling moet zijn op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De Tweede Kamer heeft op 4 november 2021 met een meerderheid van de stemmen de motie aangenomen.

Wat gaat de tijdelijke commissie doen?

Om tot een concreet onderzoeksvoorstel te komen voor de parlementaire enquête zijn in de opdracht aan de tijdelijke commissie suggesties gedaan welke thema’s onderzocht kunnen worden. In dit geval zijn dat bijvoorbeeld de informatievoorziening aan de Kamer, de verhouding tussen Kamer en kabinet, de inrichting van de crisisorganisatie, de rol van de Tweede Kamer, de omgang met grondrechten en de juridische basis voor de getroffen maatregelen tijdens corona.

 

  • Lees het voorstel over de instelling van de Tijdelijke commissie Corona.

Leden van de commissie

  • Khadija Arib, voorzitter (PvdA)
  • Ulysse Ellian, ondervoorzitter (VVD)
  • Marijke van Beukering-Huijbregts (D66)
  • Vicky Maeijer (PVV)
  • Hilde Palland (CDA)
  • Pepijn van Houwelingen (FvD)
  • Nicki Pouw-Verweij (JA21)
  • Wybren van Haga (Groep van Haga)
  • Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)