Kamer behandelt begroting Defensie

De Tweede Kamer zet op 7 februari de behandeling voort van de begroting van het ministerie van Defensie. U kunt dit plenaire debat volgen via de livestream en de app Debat Direct. Waarom is deze begroting niet, zoals gebruikelijk, voor 1 januari behandeld?

Vergadering in de plenaire zaal.

Tijdens de eerste termijn van het debat over de begroting van Defensie op dinsdag 6 februari sprak de Kamer onder andere over hoeveel geld er naar het leger gaat. Sommige Kamerleden willen dat de NAVO-norm (2% van het bruto binnenlands product naar het leger) wettelijk verankerd wordt. Ook ging het over de export van materieel en munitie. Zo gingen er stemmen op in de plenaire zaal om minder munitie en materieel te exporteren naar landen buiten de Europese Unie. Lees meer over de eerste termijn.

Tweede termijn

Tijdens de tweede termijn geven minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Christophe van der Maat hun reactie op de inbreng van de woordvoerders.

Behandeling van begrotingen

Het streven van kabinet en parlement is om de rijksbegroting, die op Prinsjesdag is gepresenteerd, voor 1 januari te hebben vastgesteld. Dit betekent: behandeling en een akkoord van zowel de Tweede als de Eerste Kamer. De ministeries kunnen dan in het nieuwe jaar direct beginnen met de uitvoering van het beleid. 

Nieuwe Tweede Kamer

Het afgelopen najaar is dat niet met alle afzonderlijke begrotingshoofdstukken gebeurd. Dit heeft te maken met de val van het kabinet-Rutte IV in juli en de daarop volgende verkiezingen. De Tweede Kamer in oude samenstelling besloot op 21 september enkele begrotingen nog voor de Kamerverkiezingen van 22 november te behandelen, en de resterende begrotingen te laten behandelen door de Kamer in nieuwe samenstelling. Daarmee werd duidelijk dat de Kamer niet zoals gebruikelijk over alle begrotingen zou gaan stemmen begin december. 

Volg live

U kunt het vervolg van het debat over de begroting van Defensie volgen op woensdag 7 februari vanaf 18.45 uur via de livestream of de app Debat Direct.