Besluitenlijst

Op vrijdag 16 juni heeft het IPKO een besluitenlijst vastgesteld.

Opening IPKO in plenaire zaal Eerste Kamer
Opening van het IPKO door Kamervoorzitters Broekers-Knol en Arib in de plenaire zaal van de Eerste Kamer

Programma

Aan het IPKO nemen leden van de Eerste en Tweede Kamer deel. Het overleg begon op woensdag 14 juni met een plenaire bijeenkomst in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, voorgezeten door Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort. Hierna kwamen in deelsessies diverse onderwerpen aan de orde: klimaatverandering, duurzaamheid, jeugd en jongeren, onderwijs, economische kansen binnen het Koninkrijk, gezondheidszorg, discriminatie en integriteit van bestuur. Daarnaast werd van gedachten gewisseld over de onrust in Venezuela en de betekenis daarvan voor het Caribische deel van het Koninkrijk. Ook dachten de delegatieleden na over de vraag hoe ‘het ideale Koninkrijk’ er in 2040 uitziet.

Werkbezoeken

Op donderdag 15 juni stond onder meer een bijeenkomst met de leden van de Eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op het programma. De middag stond in het teken van werkbezoeken aan Elemental Water Makers, het Nuon Solar project en Stichting The Ocean Cleanup.

Besluitenlijst

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg eindigde op vrijdag 16 juni met de vaststelling en ondertekening van de besluitenlijst. Ook hielden de voorzitters van de vier delegaties een gezamenlijke persconferentie in het Tweede Kamergebouw.