Innovaties bij dijkversterking

Hoe blijft Nederland zo weerbaar mogelijk tegen extreem weer en zeespiegelstijging? Experts op dit gebied delen hun kennis met Kamerleden tijdens een technische briefing van de commissie Infrastructuur en Waterstaat op dinsdag 18 juni van 16.30 tot 17.30 uur. U kunt deze bijeenkomst volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Dijk van bovenaf gefotografeerd: links eerst strand en dan water, rechts eerst gras en dan huizen.

Nederland heeft het best beschermde laagland in de wereld, zo staat te lezen in de wetenschappelijke factsheet die enkele Kamerleden namens de commissie hebben gevraagd aan experts. De kosten om Nederland waterveilig te houden, nemen in de toekomst toe. In hun document geven de experts inzicht in de innovatieve mogelijkheden om kosten nu en in de toekomst te beperken en om Nederland zo goed mogelijk te blijven beschermen tegen extreem weer en zeespiegelstijging.

Commissiedebat over water

De factsheet is gevraagd aan het netwerk Parlement en Wetenschap, waar de Tweede Kamer deel van uitmaakt. Andere partners hierin zijn De Jonge Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), TNO en de Vereniging Universiteiten van Nederland (UNL). De informatie uit de technische briefing kunnen de Kamerleden gebruiken voor het debat van de commissie Infrastructuur en Waterstaat over water, dat later dit jaar plaatsvindt. 

Experts

De volgende experts geven tijdens de technische briefing uitleg: 

  • Maarten Kleinhans, hoogleraar biogeomorfologie van rivieren en estuaria, Universiteit Utrecht
  • Bas Jonkman, hoogleraar integrale waterbouw, TU Delft
  • Bregje van Wesenbeeck, wetenschappelijk directeur Deltares, expert nature-based solutions
  • Jim van Belzen, estuarien ecoloog, NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research

Lees meer en volg live