Leden commissie TCEWPE staan naast elkaar
De leden van de commissie TCEWPE vanaf links: Van Toorenburg (CDA), Roald van der Linde (VVD), Ronald van Raak (SP), Roland van Vliet (Van Viet), Wouter Koolmees (D66) en Roos Vermeij (PvdA).

Zelfstandige positie Kamer

Een van de belangrijkste aanbevelingen van de TCEWPE gaat over het belang van de staat, op grond waarvan het kabinet kan besluiten om bepaalde informatie niet te geven aan de Kamer als die daarom vraagt. De commissie adviseert om een nieuwe werkwijze te gaan volgen om meer recht te doen aan de zelfstandige positie van de Kamer. Het kabinet zal voortaan beter moeten motiveren waarom informatie wordt geweigerd of alleen vertrouwelijk kan worden verstrekt, zodat commissies en Kamer daar zelf een oordeel over kunnen vormen. Ook komt de TCEWPE met adviezen over onder meer de bescherming van getuigen, het recht om de bijstand van een advocaat in te roepen, de betekenis van geheimhoudingsplichten en de reikwijdte van het enquêterecht in internationaal en Europees verband.

Opdracht

De TCEWPE kreeg de opdracht van de Tweede Kamer om voorstellen te doen voor de uitwerking van de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (PEFS). De PEFS was destijds de eerste enquêtecommissie die een onderzoek uitvoerde onder de vernieuwde Wet op de parlementaire enquête, die in 2008 in werking trad. Naar aanleiding van haar ervaringen zag de PEFS verschillende mogelijkheden tot verbetering en verduidelijking van de wet. Vervolgens heeft de commissie op verzoek van de Kamer ook de aanbevelingen van de enquêtecommissies Woningcorporaties en Fyra in haar werkzaamheden betrokken.

Adviezen

De TCEWPE heeft de aanbevelingen van de drie enquêtecommissies uitvoerig onderzocht en op basis daarvan adviezen geformuleerd voor toekomstige enquêtecommissies. Daarbij heeft de commissie als uitgangspunt genomen dat het zoveel mogelijk aan een enquêtecommissie moet zijn om binnen het wettelijk kader haar eigen werkwijze te bepalen. Als de Kamer meer gericht gebruikmaakt van de mogelijkheden die de Wet op de parlementaire enquête en de Grondwet op dit moment al bieden, maakt dat de informatiepositie van enquêtecommissies, maar ook van andere onderzoekscommissies én van de Kamer als geheel veel sterker.

Download het rapport