Hoorzitting over samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken organiseerde op vrijdag 19 januari 2018 een hoorzitting over de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De hoorzitting was in de stad Groningen. De nieuw te vormen gemeente zal circa 230.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van bijna 200 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

Terugkijken

Kijk de hoorzitting in Groningen terug:

Panorama algemene politieke beschouwingen

Laden
00:00
00:00

Herindeling

Herindeling Groningen Haren Ten Boer

Tijdens de hoorzitting in de stad Groningen konden organisaties en burgers aan de Kamerleden duidelijk maken hoe zij denken over de herindeling. De Kamerleden van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken hebben veel zienswijzen ook al schriftelijk toegestuurd gekregen. Voorafgaand aan de hoorzitting boden het Burgercomité Haren en het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug een petitie aan.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 12 oktober 2017 het wetsvoorstel voor de gemeentelijke herindeling ingediend. De Tweede Kamer debatteert naar verwachting in het voorjaar van 2018 over de gemeentelijke herindeling. Daarna stemt de Tweede Kamer erover. Als de Tweede Kamer het voorstel aanvaardt, behandelt daarna ook de Eerste  Kamer de herindeling. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

Meer informatie over de gemeentelijke herindeling vindt u op de speciale website.

De hoorzitting was in Congrescentrum Hanze Plaza aan de Protonstraat 16 in Groningen. Belangstellenden konden de hoorzitting bijwonen.

Deelnemende Kamerleden

De volgende Kamerleden namen deel aan de hoorzitting:

  • Albert van den Bosch (VVD)
  • Antoinette Laan-Geselschap (VVD)
  • Martin Bosma (PVV)
  • Harry van der Molen (CDA)
  • Monica den Boer (D66)
  • Nevin Özütok (GroenLinks)
  • Ronald van Raak (SP)
  • Roelof Bisschop (SGP)
  • Henk Krol (50Plus)

Programma van de hoorzitting

13.30 uur Provincie Groningen - gedeputeerde Patrick Brouns

13.40 uur Gemeente Groningen - burgemeester Peter den Oudsten

13.50 uur Gemeente Ten Boer - burgemeester Frank de Vries

14.00 uur Dorpsbelangen Ten Post - Johan Pleizier

14.10 uur Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde - Nynke Kloppenburg

14.20 uur Ondernemend Haren - Jos van Stratum

14.30 uur Jongerenraad Haren - Freek van den Berg

14.40 uur Platform ‘Handen af van Haren’ - Jelle Landstra

14.50 uur Burgercomité Haren - Gustaaf Biezeveld

15.00 uur Platform ‘Kansrijk Haren’ - René Valkema

15.10 uur Milieuadviesraad Haren (MAR) - Jogchem de Jonge

15.20 uur OR Gemeente Haren - Martijn Lanjouw

15.30 uur Raad gemeente Haren - Marjan Bachman-Mulder

                                                  Ietje Jacobs-Setz

15.40 uur B&W gemeente Haren - Michiel Verbeek, wethouder

15.50 uur Ver.Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) - Jan Wittenberg

16.00 uur Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug - Harm Assies

16.10 uur Gemeente Tynaarlo - burgemeester Marcel Thijsen

16.20 uur Voormalige Visitatiecommissie  “Bestuurlijke toekomst Groningen” - Sandra Korthuis