Hoe verliepen de verkiezingen in november 2023?

De commissie voor Binnenlandse Zaken bespreekt op donderdag 18 april van 13.00 tot 16.30 uur de Kamerverkiezingen van 22 november 2023. Demissionair minister Hugo de Jonge heeft een evaluatie van die verkiezingen naar de Kamer gestuurd, waaruit blijkt wat goed ging en wat beter kan. Het commissiedebat is te volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Stadsbeeld: een man fietst langs een bord waarop staat: Op 22 november zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. U komt toch ook?

Sinds 2007 wordt elke verkiezing geĆ«valueerd. Dit heeft als doel om na te gaan welke verbeteringen in het verkiezingsproces nodig zijn. De Kiesraad heeft een evaluatieadvies geschreven en er is ook een extern onderzoek geweest naar de hertelling in vier stembureaus in Tilburg. 

Inzet vrijwilligers

De verkiezingen van 22 november waren het gevolg van de val van het kabinet-Rutte IV op 7 juli 2023. De gemeenten en de Kiesraad moesten in relatief korte tijd de verkiezing organiseren. Volgens De Jonge is de verkiezing 'goed verlopen dankzij de enorme inzet van de gemeenten, de Kiesraad en de tienduizenden vrijwilligers. Ik heb grote waardering voor hun inzet voor de organisatie van de verkiezing', zo schijft hij in zijn begeleidende brief over de evaluatie.

Verkiezingen Europees Parlement

De minister blikt ook vooruit op de aanstaande verkiezing voor het Europees Parlement op 6 juni.

Lees meer en volg live

  • Lees alle stukken die met dit commissiedebat te maken hebben. 
  • Het commissiedebat is te volgen vanaf 13.00 uur via de livestream en de app Debat Direct.