Kom naar de Accountability Hack 2017

Tijdens de tweede editie van de Accountability Hack bedachten teams binnen een dag apps om de uitgave van overheidsgeld en overheidsprestaties te controleren. Deelnemers konden open data gebruiken van verschillende bronnen, zoals de Algemene Rekenkamer, het CBS, ministeries en de Tweede Kamer.

De deelnemende teams presenteerden hun toepassingen aan het einde van de dag aan een jury, met onder anderen Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg (VVD). Voor niet-developers was er een speciaal side-event met verschillende sessies over transparantie en open data van overheden.

Transparant

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib onderschrijft het nut van de Accountability Hack: “De Tweede Kamer wil zo transparant mogelijk zijn. Burgers moeten kunnen volgen wat wij hier, in hun naam en hun belang, doen. De Accountability Hack past bij dit streven naar openheid. We zetten onze deuren letterlijk open en geven alle openbare informatie die we als Kamer beschikbaar hebben, in de hoop dat de aanwezige ontwikkelaars, designers en programmeurs apps bedenken om die informatie zo overzichtelijk en laagdrempelig mogelijk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.”

Open Data Portaal

De Tweede Kamer vindt het belangrijk om openbare parlementaire gegevens snel en transparant met de buitenwereld te delen. Daarom is het Open Data Portaal van de Tweede Kamer ontwikkeld. Het gaat bijvoorbeeld om wetsvoorstellen, moties, amendementen en verslagen. De informatie kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of eigen applicaties. Voor ontwikkelaars is er een API beschikbaar. De API biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om de data van de Tweede Kamer te integreren in eigen toepassingen.