Eerste Dag van de Publieke Dienstverlening

De eerste Dag van de Publieke Dienstverlening in de Tweede Kamer vindt plaats op donderdag 23 juni vanaf 13.00 uur. Op deze dag gaan Kamerleden met verschillende uitvoeringsorganisaties en beleidsambtenaren in gesprek om te kijken hoe de publieke dienstverlening verbeterd kan worden. U kunt de rondetafelgesprekken van deze bijeenkomst volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Kamerleden Senna Maatoug (GroenLinks) en Don Ceder (ChristenUnie) spreken de aanwezigen toe.

In hoeverre kunnen uitvoeringsorganisaties beter rekening houden met de menselijke maat? Welk beleid is moeilijk toe te passen in de praktijk? Waar lopen burgers tegenaan en wat is de rol van de politiek bij deze kwesties? De deelnemers gaan samen op zoek naar goede ideeën en oplossingen.

Public Service Day

De bedoeling is dat de Dag van de Publieke Dienstverlening jaarlijks wordt georganiseerd. Dit was een aanbeveling uit het eindrapport van de Tijdelijke onderzoekscommissie Uitvoeringsorganisaties (TCU). Bovendien is onlangs een motie van de Kamerleden Judith Tielen en Don Ceder aangenomen, die het kabinet oproept een Dag van de Uitvoering te organiseren. Dit jaar valt de dag samen met de Public Service Day van de Verenigde Naties.

Start 

Kamervoorzitter Vera Bergkamp opent de middag om 13.00 uur in de centrale hal van het Kamergebouw, de Statenpassage. Om 13.30 uur volgen tegelijkertijd drie rondetafelgesprekken in drie verschillende zalen. Deze kunt u volgen via de livestreams van de Tweede Kamer en de app Debat Direct. 

Troelstrazaal:

Mw. M. Jansen, lid Raad van Bestuur van Kadaster
Mw. R. Maas, Directeur-Generaal IND
Mw. J. Knol, politiechef van de eenheid Oost-Nederland Nationale Politie
Dhr. A. Hazelhoff, algemeen directeur CJIB

Thorbeckezaal:

Mw. N. van Berkel, lid Raad van Bestuur UWV
Dhr. H. Ouwehand, bestuursvoorzitter CAK
Dhr. H. Harmsma, Directeur-Generaal DUO
Mw. A. Oppers, Inspecteur-Generaal van het onderwijs
Mw. J. Drenth, afdelingshoofd van het Landelijk Meldpunt Zorg, Inspectie IGJ

Groen van Prinstererzaal:

Mw. J. Helder, plv. Directeur-Generaal Belastingdienst
Mw. D. Hak, Directeur-Generaal Toeslagen
Dhr. R. Engering, lid raad van de bestuur Kamer van Koophandel
Dhr. A. Choho, Algemeen Directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland