Debat over wijziging Wet afbreking zwangerschap

De Tweede Kamer debatteert op 2 februari 2022 over een wijziging van de Wet afbreking zwangerschap. Het gaat om een initiatiefwetsvoorstel van D66, PvdA, GroenLinks en VVD. Het debat is vanaf 11.20 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

De indieners van het wetsvoorstel tijdens de eerste ronde van het debat. V.l.n.r. Ockje Tellegen, Corinne Ellemeet, Jan Paternotte en Attje Kuiken. Achter hen minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Het doel van de wetswijziging is om de minimale bedenktermijn voor vrouwen die een abortus willen, af te schaffen. Op dit moment dient een termijn van minstens vijf dagen in acht genomen te worden. Uit diverse onderzoeken blijkt, zo schrijven de indieners bij een toelichting op het initiatiefwetsvoorstel, dat vrouwen en artsen zonder een verplichte termijn goed in staat zijn om een weloverwogen en zorgvuldig besluit te nemen. Daarom zouden de vrouw en de arts samen een bedenktijd moeten afspreken die nodig is om tot een beslissing te komen.

Wat is een initiatiefwetsvoorstel?

Tweede Kamerleden controleren niet alleen de regering, ze mogen ook zelf wetsvoorstellen maken. Dit heet het recht van initiatief. Elk Kamerlid heeft dit recht. De behandeling van initiatiefwetsvoorstellen verloopt op dezelfde wijze als wetsvoorstellen van de regering. Zo kunnen Kamerleden amendementen indienen om het voorstel te wijzigen. Het enige verschil is dat het Kamerlid dat het initiatiefvoorstel heeft ingediend, het voorstel zelf in de Kamer verdedigt, in plaats van één of meer leden van de regering. De indiener zit dan in vak K, waar gewoonlijk de bewindslieden zitten bij een debat. Als de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel aanvaardt, wordt het een voorstel van de gehele Kamer. Na aanvaarding vraagt de Voorzitter de indiener(s) om het voorstel in de Eerste Kamer te verdedigen.

Terugkijken, live volgen en meer lezen

  • Op donderdag 27 januari 2022 vond de eerste termijn van dit debat plaats. U kunt dat debat terugkijken
  • U kunt het debat volgen via de livestream van deze website en de app Debat Direct.
  • De stukken die bij het debat horen, vindt u hier.
Naar boven