Terugkijken en verslag

Het onderwerp ligt op het werkterrein van verschillende ministeries. Daarrom waren voor het debat in de plenaire zaal drie bewindspersonen uitgenodigd: staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

'Seksuele intimidatie en seksueel geweld zijn nooit acceptabel'

#metoo

 “Als samenleving hebben we met elkaar de taak om provocerend, intimiderend seksueel en gewelddadig gedrag met elkaar te voorkomen. Seksuele intimidatie en seksueel geweld zijn nooit acceptabel”, schrijft minister Grapperhaus in zijn brief, mede naar aanleiding van de #MeToo-discussie.

Elkaar aanspreken

“Het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag start met een veranderend bewustzijn in de samenleving en door elkaar aan te spreken op ongepast of provocerend gedrag. Juist op scholen, in de sport en op het werk is aandacht voor het voorkomen van onwenselijk seksueel gedrag noodzakelijk”, aldus de minister. De overheid biedt daarbij ondersteuning, onder meer door publiekscampagnes en het onderwijs.

Extra maatregelen

In 2018 zal een speciaal actieteam een aantal bedrijven begeleiden bij het tegengaan van seksuele intimidatie. De ervaring en kennis die hiermee worden opgedaan, zullen breed worden gedeeld. Ook zal het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018 extra aandacht besteden aan het vergroten van de bewustwording over seksuele intimidatie bij werkgevers. Het ministerie zal verder het belang van een veilige werkcultuur promoten, onder meer door het organiseren van speciale bijeenkomsten.