Debat over de toekomst van ouderenzorg

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 14 september van 10.15 tot 17.00 uur over de toekomst van de ouderenzorg. In dit debat wordt onder andere gesproken over het gebrek aan woningen voor ouderen, onvoldoende plekken in verpleeghuizen en bezuinigingen in de ouderenzorg. Demissionair minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport komt hiervoor naar de Kamer.

Verpleegkundige ondersteunt een oudere vrouw in haar kamer naast het bed.

Op de agenda staat een reeks onderwerpen die met de toekomst van de ouderenzorg te maken hebben. Diverse rapporten benadrukken dat de Nederlandse gezondheidszorg moet veranderen om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Dit staat in een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2022.

Verpleeghuizen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed in 2022 onderzoek bij 649 verpleeghuizen. Hieruit bleek dat het voor veel verpleeghuizen een grote uitdaging is om voldoende of deskundig personeel in te zetten. Dit heeft onder andere te maken met een tekort aan zorgpersoneel. Ook concludeerde de inspectie dat bijna de helft van de onderzochte zorgorganisaties niet voldoende stuurde op de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Gebrek aan woningen

Demissionair minister Helder van Langdurige Zorg en Sport schrijft in een brief van 30 mei 2023: “Om in de woon-zorgbehoefte te kunnen voldoen van ouderen die langdurige zorg nodig hebben, zijn er 40.000 extra verpleegzorgplaatsen nodig tot en met 2030. Ook komt er voor de komende jaren een uitbreiding van minimaal 4.800 verpleeghuisplaatsen. Dit aantal kan nog toenemen tot maximaal 8.000 plaatsen.”

Onderwerpen

Tijdens het debat worden veel onderwerpen besproken, zoals:

•    Eenzaamheid onder ouderen
•    Dementie
•    Wet langdurige zorg en het budget voor deze wet
•    Mantelzorg en informele zorg
•    Kwaliteit verpleeghuiszorg en ouderenzorg
•    Het programma Wonen en zorg voor ouderen

Volg het debat live

Het debat over de toekomst van de ouderenzorg vindt plaats op donderdag 14 september van 10.15 tot 17.00 uur. U kunt live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct

Agenda en verslag

Lees hier alle stukken die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via dezelfde link vinden.