Debat over AOW-tegemoetkoming Surinaamse Nederlanders

Kamerleden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaan op donderdag 16 november in debat over een tegemoetkoming voor Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw. U kunt het commissiedebat vanaf 14.15 uur live volgen via deze website en de app Debat Direct.

Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen komt voor het debat naar de Kamer. De minister schreef de Kamerleden 11 november een brief waarin staat dat het kabinet de mogelijkheden onderzoekt voor een eenmalige tegemoetkoming voor een groep ouderen uit de Surinaamse gemeenschap.

Geen volledige AOW

Het gaat om ouderen van Surinaamse herkomst die voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 naar Nederland kwamen. Deze ouderen hebben geen volledige AOW opgebouwd omdat de jaren dat men in Suriname woonde niet meetellen voor de AOW-opbouw. Zij ervaren dat als een groot onrecht, aangezien Suriname toen wel deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Erkenning

Een commissie van wijzen onder voorzitterschap van Joyce Sylvester heeft op 1 juli 2021 geadviseerd deze groep ouderen een onverplichte tegemoetkoming te geven in verband met hun onvolledige AOW-opbouw. De commissie is ingesteld op grond van de motie Van Weyenberg c.s. van 15 oktober 2020. De Raad van State adviseerde in het najaar van 2021 dat er geen juridische aanknopingspunten zijn voor reparatie van de onvolledige AOW-opbouw. Naar aanleiding van dat advies concludeert het kabinet dat er geen mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de onvolledige AOW-opbouw. In plaats daarvan wordt nu onderzocht of een eenmalige onverplichte tegemoetkoming als gebaar van erkenning wel mogelijk is. Het kabinet wil de Kamer in het eerste kwartaal van 2023 informeren over de uitkomst van het onderzoek.

Commissiedebat

De meest voorkomende vorm van debat in een commissie is het commissiedebat. Dit is een reguliere vergadering van een commissie met een minister of staatssecretaris. In een commissiedebat komt een specifiek onderdeel van het beleidsterrein van een minister of staatssecretaris aan de orde. Kamerleden stellen vragen aan de bewindspersoon, die daar vervolgens op antwoordt. De formele afronding van een commissiedebat, inclusief het indienen van moties, gebeurt in de plenaire vergadering. Dat zijn vaak heel korte debatten die als een tweeminutendebat op de agenda staan.

Live volgen en meer informatie