Coronavirus: nieuwe maatregelen, parlementaire proces gaat door

Zondagavond 15 maart heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, nieuwe, aanvullende maatregelen aangekondigd voor de Tweede Kamer, in de strijd tegen het coronavirus. Het parlementaire proces gaat door, maar het aantal fysieke vergaderingen wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke debatten. Dat zijn in beginsel alleen de debatten over het coronavirus. De eerstvolgende plenaire vergadering is op woensdag 18 maart om 13.00 uur.

Het aantal fysieke vergaderingen wordt onder de huidige omstandigheden beperkt, ook met het oog op de voorbeeldfunctie van het parlement. Maar de Tweede Kamer blijft invulling geven aan haar controlerende taak, benadrukt Kamervoorzitter Arib. “Het parlementaire proces vindt gewoon doorgang”, schrijft ze in een brief aan de Kamerleden. “Kamerleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan de regering en schriftelijke commissieoverleggen voeren. Dat zijn individuele rechten van Kamerleden.”

Debatten uitgesteld; geen vragenuur

Er wordt onderzocht wat er moet gebeuren met debatten over belangrijke wetgeving. Het wekelijkse mondelinge vragenuur komt te vervallen en er zijn in beginsel de komende weken geen stemmingen. Alle commissievergaderingen en -activiteiten worden tot nader order uitgesteld. Uitzondering hierop zijn technische briefings die gaan over het coronavirus. Op woensdag 18 maart is er om 10.00 uur een technische briefing in de Tweede Kamer over het coronavirus. 

Thuiswerken

In lijn met de adviezen van het RIVM en het kabinet heeft de Tweede Kamer besloten dat alle Kamermedewerkers in de komende periode thuiswerken, tenzij hun aanwezigheid noodzakelijk is. Het Kamergebouw blijft open voor Kamerleden, fractie- en Kamermedewerkers die er moeten zijn, bijvoorbeeld als er een plenair debat over het coronavirus plaatsvindt.

Vooralsnog gelden de maatregelen tot 6 april 2020.

Tweede Kamer gesloten voor bezoekers

Met ingang van donderdag 12 maart 17.00 uur is de Tweede Kamer gesloten voor bezoekers. Dat geldt zowel voor de groepsbezoeken van scholieren en toeristen via ProDemos als voor bezoekers die individueel de Kamer bezoeken om een vergadering bij te wonen of een tentoonstelling te bezoeken. 

Debatten live volgen 

De debatten zijn live te volgen via de app Debat Direct, en op deze website. Het plenaire debat over het coronavirus, woensdag 18 maart om 13.00 uur, wordt live ondertiteld.