Controle rijksuitgaven beter

Om ministers en Kamer te helpen iedere overheidsuitgave nog beter te controleren op doelmatigheid en doeltreffendheid, hebben de Kamerleden Joost Sneller (D66) en Bart Snels (GroenLinks) geheugensteuntjes uitgedeeld in de vorm van creditcards. De twee presenteerden op woensdag 11 september een onderzoek op dit gebied. Kamervoorzitter Khadija Arib zei blij te zijn met hun inspanningen om de controle op overheidsuitgaven structureel te verbeteren.

Onderzoek Sneller en Snels met Kamervoorzitter.jpg
De Kamerleden Snels (links) en Sneller overhandigen Kamervoorzitter Khadija Arib hun onderzoek.

Ministers en staatssecretarissen moeten voor elk voorstel dat zij doen, aangeven wat het doel ervan is en de doelmatigheid en doeltreffendheid beargumenteren. Dat staat voorgeschreven in de Comptabiliteitswet. Voor de Kamer is deze verplichting een belangrijk hulpmiddel om de regering te controleren. Wat belooft een bewindspersoon nu eigenlijk en hoe wordt beargumenteerd dat deze belofte met zo min mogelijk belastinggeld wordt gerealiseerd? Hoe beter dit vooraf in plannen wordt opgeschreven, hoe gemakkelijker de Kamer het kabinet daarop kan controleren en hoe beter departementen achteraf beleid kunnen evalueren.

Verbeteringen

De Kamerleden Sneller en Snels hebben de afgelopen tijd onderzocht of de departementen aan de eisen voldoen. En schenkt de Kamer op haar beurt bij behandeling van voorstellen voldoende aandacht aan die eisen? ''Want als wij Kamerleden er niet naar kijken en vragen, waarom zouden de bewindspersonen het dan opschrijven?'', vroegen Sneller en Snels zich af. Zij hebben vijf casussen onderzocht. Het blijkt dat er veel ruimte is voor verbetering, zo vertelden zij bij de presentatie. Het kaartje dat zij uitdeelden, in de vorm van een creditcard, is bedoeld om bij iedere uitgave bij de hand te houden. Er staat een onderdeel van de Comptabiliteitswet op afgedrukt.

Zorgvuldigheid

''Op deze manier worden wij bij elke beoogde uitgave herinnerd aan de zorgvuldigheid die wij moeten betrachten bij het uitgeven van belastinggeld en de rol die wij hier als parlement in hebben'', zei Kamervoorzitter Arib. Vooral op Prinsjesdag komen er weer veel beleidsvoorstellen die de Kamer moet controleren.

Lees hier het hele rapport van de Kamerleden.