Conferentie over de (economische) waarde van wetenschap

In hoeverre moet de overheid bijdragen aan de wetenschap? Telt vooral het economische belang van de wetenschap, of juist meer de maatschappelijke bijdrage? Wat is de impact van samenwerking tussen wetenschap en bedrijven voor de waarde van wetenschap? Welke rol speelt de wetenschap in de doorrekening van verkiezingsprogramma’s?

OCW conferentie 5 februari 2019
OCW conferentie, op 5 februari 2019 in de Oude Zaal.

Het zijn enkele vragen die bij de conferentie ‘De (economische) waarde van Wetenschap’ aan bod kwamen op 5 februari 2019. Het Rathenau Instituut presenteerde op dezelfde avond het rapport 'Eieren voor het onderzoek', met handvatten voor de Tweede Kamer.

#WetenschapTK

De (economische) waarde van wetenschap houdt zowel wetenschappers, bedrijven als de politiek bezig. Tijdens de bijeenkomst kwamen toonaangevende sprekers uit de wetenschap en het bedrijfsleven aan het woord. Onder begeleiding van de Kamerleden Judith Tielen (VVD), Eppo Bruins (CU) en Zihni Özdil (GL) die het initiatief voor de conferentie namen, gingen de sprekers in discussie met wetenschappers, bedrijven, politici en de deelnemers in de zaal. Die laatste twitterden over het onderwerp onder de hashtag #WetenschapTK.

Publiek tijdens de OCW conferentie op dinsdag 5 februari 2019.
Publiek tijdens de OCW conferentie op dinsdag 5 februari 2019.

Eieren voor het onderzoek

In het rapport 'Eieren voor het onderzoek' dat werd aangeboden aan de Kamerleden, concludeert directeur van het Rathenau Instituut, Dr. ir. Melanie Peters, dat het verstandig is om te focussen op de aard van de investeringen en de institutionele veranderingen die ze creëren.

"We maken dit tastbaar voor vier impactpaden: (1) het opleiden van mensen, (2) consultancy, contractonderzoek en publiek-private samenwerking, (3) het ontwikkelen van nieuwe instrumenten en methoden, en (4) het ontwikkelen van nieuwe netwerken en campussen."

Impact

Dit overzicht biedt de Tweede Kamer handvatten bij de discussie over de economische impact van wetenschap, schrijft Peters. "Niet omdat getwijfeld wordt of die impact er is, maar juist om wetenschapsbeleid te maken dat onderbouwt wat het grote belang is van wetenschap voor de Nederlandse kennissamenleving."

Het hele rapport is hieronder te downloaden in PDF formaat.