Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven op werkbezoek bij stembureaus

Leden van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven hebben op de avond van 22 november en de volgende dag een aantal werkbezoeken afgelegd. Zij zagen met eigen ogen hoe het tellen van de stemmen georganiseerd is op stembureaus in Den Haag, Zoetermeer en Delft. Ook namen zij een kijkje bij de centrale stemopneming in het gemeentelijk stembureau van Rotterdam in Ahoy.

Achter een tafel spreidt een persoon een breed stembiljet uit. Twee Kamerleden kijken toe.
Kamerleden Ulysse Ellian (VVD) en Hülya Kat (D66) kijken toe hoe een medewerker van een stembureau de biljetten uitvouwt.

De werkbezoeken dienen ter voorbereiding op het verslag dat de commissie uitbrengt aan de Tweede Kamer op dinsdag 5 december.

Tweede Kamer besluit

Volgens de Grondwet moet de Tweede Kamer in de oude samenstelling besluiten over de benoeming van de nieuwgekozen Kamerleden en het verloop van de verkiezingen. De commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven doet hiervoor onderzoek naar de Tweede Kamerverkiezingen. 

Controle in Tweede Kamer

Op donderdag 30 november en vrijdag 1 december worden de processen-verbaal van alle stembureaus in de plenaire zaal van de Tweede Kamer gecontroleerd. Er wordt gekeken naar telverschillen en gecheckt of er onregelmatigheden en incidenten zijn geweest. Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Hiermee legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld. 

Laatste vergaderdag 'oude' Tweede Kamer

De uitkomst van deze controle komt in het verslag van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven. De commissie kijkt ook of de verkozen verklaarde personen voldoen aan alle eisen van het Kamerlidmaatschap. Op de laatste vergaderdag van de oude Tweede Kamer op dinsdag 5 december 2023 brengt de voorzitter van de commissie verslag uit aan de Kamer. Deze besluit dan over de toelating van de nieuwe Kamerleden.