Anouchka van Miltenburg afgetreden als Kamervoorzitter

De harde woorden van de commissie-Oosting en de voortgaande publiciteit omtrent haar persoon, hebben Anouchka van Miltenburg doen besluiten om per direct af te treden als Voorzitter van de Tweede Kamer. Van Miltenburg blijft wel Kamerlid voor de VVD-fractie. Dat heeft zij zaterdag 12 december 2015 in een verklaring laten weten.

Het belangrijke ambt van Voorzitter van de Tweede Kamer is volgens Van Miltenburg niet gebaat bij een voortgaand debat over haar persoon. De commissie-Oosting stelt dat Van Miltenburg de inhoud van een strikt vertrouwelijk verkregen brief had moeten meedelen aan de commissie. Anouchka van Miltenburg is echter van mening dat zij de gemaakte afspraken heeft gerespecteerd en zorgvuldig heeft gehandeld, maar wil de functie van Voorzitter niet langer belasten met deze discussie.

Van Miltenburg: “Ik vind het een voorrecht en een eer om drie jaar Voorzitter van de Tweede Kamer te hebben mogen zijn. Ik houd van dit parlement. Dat krachtig, zelfbewust en effectief opereert. Dat eerlijk en open discussieert. Dat een afspiegeling is van alle meningen in onze samenleving. De afgelopen drie jaar waren niet altijd gemakkelijk, maar ik kijk met een heel voldaan gevoel terug op die bijzondere jaren. Waarin veel is bereikt. Waarin we betekenisvolle discussies hebben gevoerd. Waarin een vernieuwende samenwerking tussen de coalitie en de oppositie is ontstaan en we belangrijke wetten hebben aangenomen. Mijn collega-Kamerleden dank ik zeer voor de kans die ze mij hebben gegeven om hun Voorzitter te mogen zijn. Een belangrijke functie die ik niet langer wil belasten met een discussie over mijzelf.”