Afscheid Kamerlid Arno Rutte

De Tweede Kamer nam op 10 oktober 2019 afscheid van VVD-Kamerlid Arno Rutte. “De gezondheidszorg in Nederland beter en toegankelijker maken, dat werd jouw missie,” sprak Kamervoorzitter Khadija Arib hem toe in de plenaire zaal. Hij wordt opgevolgd door Bart Smals.

Kamerlid Arno Rutte bij zijn afscheid in de Tweede Kamer

Arno Rutte (1972) zat ruim zeven jaar in de Kamer. Hij was een van de langstzittende Kamerleden van de huidige VVD-fractie. Na de verkiezingen in 2012 kwam de jurist vanaf plek 38 in de Kamer. Hiervoor werkte hij onder meer voor de Raad van de Rechtspraak en zorgverzekeraar Menzis. Ook was hij gemeenteraadslid in Groningen. Nadat Rutte binnen korte tijd zowel zijn broer als vader had verloren, besloot hij politiek actief te worden.

Gedreven

“Het lidmaatschap van de Tweede Kamer is veel meer dan een baan", schreef Rutte in zijn afscheidsbrief, voorgelezen door de Kamervoorzitter. Als Kamerlid was Rutte voornamelijk actief op het terrein van de zorg. Ook voerde hij het woord over thema’s als het alcohol- en tabaksbeleid, sport en cultuur, en politie en veiligheid. Khadija Arib prees in haar afscheidsspeech Ruttes gedrevenheid. Ze typeerde hem als een Kamerlid dat de confrontatie met de oppositie niet schuwde.

Balans

Rutte verruilt zijn Kamerlidmaatschap voor een baan als consultant bij een strategieconsultancybureau. Een betere balans tussen werk en privé vormt de voornaamste reden voor zijn vertrek. “Ik vind het jammer om Kamerleden vroegtijdig te zien vertrekken,” sprak de Kamervoorzitter hem toe. “Maar het ambt van Kamerlid kan een zware wissel trekken op het privéleven, zeker als dat ‘thuis’ zich in Groningen bevindt.”

Opvolger

Rutte wordt opgevolgd door Bart Smals. De afgelopen drie maanden verving Smals al het Kamerlid Bente Becker tijdens haar zwangerschapsverlof.