Kamernieuws

Debat over mogelijke betalingen van Rusland aan Europese politici

Rusland probeert onder meer de komende Europese verkiezingen te beïnvloeden door geld aan politici in Europa te geven, zo hebben de autoriteiten in Tsjechië bekend gemaakt. De Tweede Kamer debatteert daarover op dinsdag 2 april vanaf 16.30 uur. U kunt het debat volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Het gebouw van de Tweede Kamer met drie vlaggen ervoor.

Het vragenuur van dinsdag 2 april

Het vragenuur van dinsdag 2 april gaat over de volgende onderwerpen: ernstige geldproblemen nemen mogelijk snel toe, NS gebruikt boete van 1,5 miljoen voor sociale verbinding en 'pufjes' voor astmapatiënten sinds kort nauwelijks leverbaar.

Kamerleden ontvangen petities op dinsdag 2 april

De commissies van de Tweede Kamer ontvangen op dinsdag 2 april, zoals in iedere vergaderweek, een aantal petities. Burgers en organisaties die hun standpunt willen laten horen, komen naar het gebouw van de Tweede Kamer om dit in de vorm van een petitie-aanbieding te doen. Deze keer nemen de Kamerleden zes petities in ontvangst.

Briefing over de aanpak van seksueel geweld en -grensoverschrijdend gedrag

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) krijgt op donderdag 28 maart 2024 van 10.00 tot 11.00 uur een briefing waarin regeringscommissaris Mariëtte Hamer vertelt over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. U kunt de bijeenkomst volgen via de livestream en Debat Direct.

Voorstel om sanctiemogelijkheden Kamerleden uit te breiden

Het Presidium van de Tweede Kamer heeft de Kamer voorstellen gedaan om de sanctiemogelijkheden uit te breiden wanneer Kamerleden de Gedragscode overtreden. Het voorstel wordt binnenkort in de commissie voor de Werkwijze besproken.

Voorblad van document, donkerblauw met daarop witte tekst: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Staat van de Kamer 2023

Het vragenuur van dinsdag 26 maart

Het vragenuur van dinsdag 26 maart gaat over de volgende onderwerpen: antisemitisme in de cultuursector, de VN-veiligheidsraad wil resolutie aannemen over onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza en kinderartsen zien regelmatig kinderen bij wie bestaande gezondheidsproblemen erger worden door schimmel in huis.

Zuid-Koreaanse parlementsvoorzitter op bezoek

De Staten-Generaal ontvingen op dinsdag 26 maart de parlementsvoorzitter van Zuid-Korea, Kim Jin-pyo. Voorzitter Martin Bosma en Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn heetten hem welkom in het Tweede Kamergebouw. De bijeenkomst stond in het teken van de versterking van de banden tussen Nederland en Zuid-Korea.

Op de voorgrond Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn, Zuid-Koreaanse parlementsvoorzitter Kim Jin-pyo en Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma. Op de achtergrond twee vlaggen, het logo van de Tweede Kamer in hout gegraveerd en wanden met bloemenmotief.

Debat over maritieme veiligheid in de Rode Zee

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 26 maart over maritieme veiligheid in de Rode Zee. Een Nederlands marineschip is onderweg naar de Rode Zee voor een internationale veiligheidsmissie. De afgelopen maanden zijn daar regelmatig aanvallen geweest door Houthi-rebellen op schepen. Kamerleden debatteren over de Nederlandse bijdrage. U kunt het plenaire debat vanaf 20.15 uur volgen via de livestream en Debat Direct.

Kamer benoemt twee informateurs

De Tweede Kamer heeft Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol aangewezen als informateurs. Dit gebeurde na het formatiedebat op 20 maart. De informateurs wordt gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken van een programkabinet op basis van een akkoord op hoofdlijnen tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB. Deze volgende stap in het formatieproces wordt binnen uiterlijk acht weken afgerond.

Kamerlid Geert Wilders aan het woord in de plenaire zaal. Informateur Kim Putters zit in vak K. Op de voorgrond staan Kamerleden bij de interruptiemicrofoon.

Commissiedebat over duurzaamheid en digitalisering

Hoe kan de digitale infrastructuur duurzamer worden en wat kan de Rijksoverheid hieraan bijdragen? Deze vragen staan centraal tijdens het debat dat de commissie voor Digitale Zaken op donderdag 21 maart van 13.00 tot 16.00 uur voert met minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. U kunt het debat volgen via de livestream en Debat Direct.

Nieuwe voorzitter College van onderzoek integriteit voorgedragen

Het Presidium van de Tweede Kamer draagt Jonneke Oosting voor als voorzitter van het College van onderzoek integriteit. Vandaag stuurde het Presidium een brief hierover naar de Kamer. Op dinsdag 26 maart 2024 stemt de Tweede Kamer over de voordracht.

Portret van Jonneke Oosting, zij staat met armen over elkaar in grote ruimte.

Debat over verslag informateur Putters

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 20 maart over het eindverslag van informateur Kim Putters en de vervolgstappen in de kabinetsformatie. Informateur Putters is bij het debat aanwezig om zijn verslag toe te lichten. U kunt het plenaire debat vanaf 10.15 uur volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct. Het debat wordt voorzien van een tolk Nederlandse Gebarentaal en live ondertiteling.

Voorblad van document, donkerblauw met daarop witte tekst: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Staat van de Kamer 2023

Rondetafelgesprek over seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen

Hoe staat het met de vrouwenrechten en de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de wereld? De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking laat zich hierover informeren tijdens een rondetafelgesprek met deskundigen op dinsdag 19 maart. De bijeenkomst is vanaf 17.00 uur te volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Een vrouw aan het woord, naast haar hangt een afbeelding van een zwangere vrouw aan een waslijn.

Het vragenuur van dinsdag 19 maart

Het vragenuur van dinsdag 19 maart gaat over de volgende onderwerpen: de dalende vaccinatiegraad onder kinderen, gezondheidsproblemen bij mensen die dichtbij windturbines wonen en de veiligheid van patiënten zou in het gedrang komen door zorgmedewerkers met valse diploma's.