298 resultaten gevonden voor ‘fatca’

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020

Voorts vragen de leden van de PvdA-fractie of ook het verbeteren van de rechtspositie en bescherming van ingezetenen als doel kan worden opgenomen, daarbij verwijzend naar bijvoorbeeld de discussie rond FATCA. 2.2 Met wie sluit Nederland belastingverdragen De leden van de fractie van GroenLinks vragen

2020D26087
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van Weyenberg en Lodders over banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

8 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detailid=2020D01645&did=2020D01645 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel 3 nationaliteit in binnen- of buitenland) zijn banken verplicht zich aan de FATCA vereisten te houden die van toepassing zijn op deze groep cliënten. Als banken niet voldoen

2020D11130
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
Besluitenlijst Financiën - 19 december 2019

de auteurs van het artikel "The Rise of Phantom Investments" Nog te plannen overige commissieactiviteiten Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen) Bijzondere procedure - FATCA (inmiddels gepland op woensdag 22 januari 2020) Seminar Markt en moraal:

2019D53700
Convocatie bijzondere procedure

een aantal genodigden inzake FATCA Agendapunt: De leden Omtzigt, Lodders en Van Weyenberg ontvangen in het kader van een bijzondere procedure een aantal genodigden inzake FATCA Griffier: A.H.M. Weeber Activiteitnummer: 2019A02648

2019D52418
Indiener A.H.M. Weeber
griffier
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over een conflict met belastingdiensten Nederland-Litouwen

het mijn intentie deze zodanig in te vullen dat de aanvullende administratieve lasten voor burgers en bedrijven geminimaliseerd worden. De leden van de D66-fractie vragen om een actualisatie van de ontwikkelingen ten aanzien van FATCA en de AVG. Deze leden vragen of de Nederlandse en Franse belastingdiensten

25087-253
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 19-12-2019

22 januari 2020 - Openbare toelichting door de auteurs van het artikel "The Rise of Phantom Investments" Nog te plannen overige commissieactiviteiten Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen) Bijzondere procedure - FATCA Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in

2019D51942
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 september 2019, over Belastingdienst

plaatsgevonden Wat is de actuele stand van zaken Dat geldt wat mij betreft ook voor de Rijnvarenden Luxemburg. Voorzitter. Tot slot mijn laatste twee zinnen. De FATCA, waardoor mensen – Amerikaanse Nederlanders of Nederlandse Amerikanen – in grote onzekerheid verkeren, is ook een onderwerp dat door

31066-532
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over een conflict met belastingdiensten Nederland-Litouwen

de commissie over een conflict met de belastingdiensten van Nederland en Litouwen en daarnaast een aantal vragen over problemen met andere belastingdiensten in verband met de Brexit, de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en specifiek over de situatie van sporters en artiesten. De leden van de

2019D41715
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
Antwoord op vragen van het lid Lodders over de berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

sprake kunnen zijn van eventuele sancties, waarbij het opleggen van sancties achterwege zal blijven indien de banken zich (voldoende) hebben ingespan6 https://www.nvb.nl/themas/veiligheid-fraude/fatca/ 7 https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/512373-onjuiste-behandelingamerikaanse-nederlanders

2019D41059
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
Fiscale moties en toezeggingen

de Amerikaanse belastingaangifte. Toegang tot bankrekeningen In de afgelopen weken heb ik hernieuwd contact gehad met onze Amerikaanse counterparts over de toepassing van FATCA. In deze contacten ontving ik bevestiging van het door mij eerder geschetste beeld dat Nederlandse FI’s (financiële instellingen)

35300-IX-4
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
Antwoord op vragen van de leden Lodders en Van Weyenberg over het artikel “Recalcitrant accountholders in de IGA”

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Van Weyenberg over het artikel “Recalcitrant accountholders in de IGA”. Antwoord 11 De VS hebben nog niet meer duidelijkheid gegeven over een eventuele vereenvoudigde en verkorte aanvraagprocedure voor een SSN. Eerlijk gezegd betwijfel ik of dat een oplossing

2019D33233
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg en Sjoerdsma over Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving

recht op toegang tot een basisbetaalrekening. Zie ook de antwoorden op de vragen 6, 7 en 8. Vraag 10 Herinnert u zich dat het kabinet heeft aangegeven dat in juli in Brussel in een raadsvergadering weer wordt gesproken over de problemen als gevolg van FATCA  Antwoord 10 Ja. Vraag 11 Is het gelukt om

2019D33084
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
Het artikel 'Recalcitrant account holders in de IGA'

door de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Zo nee, waarom niet 12. Kunt u een uitgebreide toelichting geven op de raadsvergadering in Brussel van medio juli waar de FATCA geagendeerd stond Is er binnen de EU voldoende draagvlak om te komen tot een gezamenlijke en gecoördineerde actie 1) Weekblad

2019D32113
Indiener Helma Lodders
Kamerlid VVD
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2019, over Belastingdienst

de Broedkamer wil ik op een nader moment oppakken. Die is wel aan de agenda toegevoegd, maar nog niet via de commissievergadering. Ik zou dus willen voorstellen om op een ander moment even te kijken hoe we daarmee verdergaan. Ik sluit me aan wat betreft FATCA. Bij de AVG: hoe gaan we dat stroomlijnen

31066-513
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving

Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving. Bent u voornemens om bijvoorbeeld samen met president Macron, die voor zover bekend in zijn gesprekken met president Trump aandacht heeft gevraagd voor de zogenaamde Accidental Americans, op te trekken om tot een oplossing voor deze groep

2019D31123
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66
Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat onder ‘overdrachten van activa’ ook wordt verstaan de ‘overdracht’ (of toerekening) tussen een hoofdhuis en vaste inrichting. Onder de woorden ‘te betalen vergoeding’109 wordt vanzelfsprekend ook begrepen het schuldig blijven

35255-3
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
Antwoord op vragen van de leden Lodders en Van Weyenberg over het bericht ‘Fiscaal verdrag drijft Amerikanen in Nederland tot wanhoop’

rol voor de overheid weggelegd. Zoals aangegeven in mijn antwoorden op Kamervragen van 18 maart 20191 ben ik bekend met het feit dat banken brieven met een steeds indringender toon aan hun rekeninghouders sturen over FATCA. In deze brieven vragen zij hun rekeninghouders die kwalificeren als US Person

2019D29203
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
Brief aan het Huis van Afgevaardigden (Eliot Engel) over de gevolgen van FATCA

your support in seeking to address the unintended negative consequences of FATCA for Americans who are also citizens of other countries. We would propose the following two measures for your consideration, which we believe could be applicable to all FATCA-signatory countries: Permanently waive FATCA reporting

2019D20289
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
Brief aan het Huis van Afgevaardigden (Michael McCaul) over de gevolgen van FATCA

your support in seeking to address the unintended negative consequences of FATCA for Americans who are also citizens of other countries. We would propose the following two measures for your consideration, which we believe could be applicable to all FATCA-signatory countries: Permanently waive FATCA reporting

2019D20293
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
Brief aan het Huis van Afgevaardigden (Derek Kilmer) over de gevolgen van FATCA

your support in seeking to address the unintended negative consequences of FATCA for Americans who are also citizens of other countries. We would propose the following two measures for your consideration, which we believe could be applicable to all FATCA-signatory countries: Permanently waive FATCA reporting

2019D20288
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
Brief aan de Senaat (Chuck Grassley) over de gevolgen van FATCA

in seeking to address the unintended negative consequences of FATCA for Americans who are also citizens of other countries. We would propose the following two measures for your consideration, which we believe could be applicable to all FATCA-signatory countries: Permanently waive FATCA reporting requirements

2019D20278
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
Brief aan de Senaat (Ron Wyden) over de gevolgen van FATCA

to address the unintended negative consequences of FATCA for Americans who are also citizens of other countries. We would propose the following two measures for your consideration, which we believe could be applicable to all FATCA-signatory countries: Permanently waive FATCA reporting requirements for

2019D20285
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
Brief aan de Senaat (James Risch) over de gevolgen van FATCA

to address the unintended negative consequences of FATCA for Americans who are also citizens of other countries. We would propose the following two measures for your consideration, which we believe could be applicable to all FATCA-signatory countries: Permanently waive FATCA reporting requirements for

2019D20281
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
Brief aan het Huis van Afgevaardigden (Richard Neal) over de gevolgen van FATCA

your support in seeking to address the unintended negative consequences of FATCA for Americans who are also citizens of other countries. We would propose the following two measures for your consideration, which we believe could be applicable to all FATCA-signatory countries: Permanently waive FATCA reporting

2019D20294
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Kies periode

tot Toepassen