54 resultaten gevonden voor ‘35219’

54e vergadering, donderdag 13 februari 2020

11 februari 2020, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers, 34986, 35219 en 35320 heeft aangenomen. De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. Brieven regering : Overleg Indische gemeenschap - 20454-160

Gecorrigeerd
Stemming Wet wijziging woonplaatsbeginsel

in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) (35219). (Zie vergadering van 22 januari 2020.) In stemming komt het wetsvoorstel. De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen

2020D10134
Stemmingen moties Wet wijziging woonplaatsbeginsel

gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de motie-Wörsdörfer (35219, nr. 9). De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. In stemming komt de motie-Peters (35219, nr. 10). De voorzitter:

2020D10135
Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) (35219)

Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) (35219). 35219-0  Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)  

2020P01288
Moties ingediend bij de Wet wijziging woonplaatsbeginsel

Moties ingediend bij de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. 35219-10  Motie van het lid Peters over de vormgeving van de onderzoeks-, betaal- en informatieplicht van gemeenten   35219-9  Motie van het lid Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen   35219-8

2020P01289
46e vergadering, dinsdag 28 januari 2020

Van Haga Voor de motie-Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen (35219, nr. 9) In stemming komt de motie-Wörsdörfer ( 35219 , nr. 9 ). Besluit De voorzitter : Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. Fractie Aangenomen SP Voor

Gecorrigeerd
Gewijzigde motie van het lid Westerveld over afspreken dat gemeenten de door een andere gemeente toegekende jeugdhulp die nog niet is afgerond voortzetten (t.v.v. 35219-8)

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over afspreken dat gemeenten de door een andere gemeente toegekende jeugdhulp die nog niet is afgerond voortzetten (t.v.v. 35219-8). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van

35219-11
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL
35219, eindtekst

35219, eindtekst. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 28 januari 2020 Wijziging van de Jeugdwet

2020D03868
Wet wijziging woonplaatsbeginsel

orde van de dag. De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Westerveld. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 8 (35219). Mevrouw Westerveld (GroenLinks): Ik heb nog een laatste vraag aan de minister. We hebben het gehad over het aantal jongeren dat

2020D09691
44e vergadering, woensdag 22 januari 2020

het lid Westerveld. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 8 ( 35219 ). de motie-Westerveld over het overgangsrecht verlengen tot de duur van de behandeling (35219, nr. 8) het overgangsrecht verlengen tot de duur van de behandeling 35219 8 GroenLinks Mevrouw Westerveld

Gecorrigeerd
Motie van het lid Peters over de vormgeving van de onderzoeks-, betaal- en informatieplicht van gemeenten

Motie van het lid Peters over de vormgeving van de onderzoeks-, betaal- en informatieplicht van gemeenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) Nr. 10

35219-10
Indiener René Peters
Kamerlid CDA
Motie van het lid Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen

Motie van het lid Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) Nr.

35219-9
Indiener Martin Wörsdörfer
Kamerlid VVD
Motie van het lid Westerveld over het overgangsrecht verlengen tot de duur van de behandeling

Motie van het lid Westerveld over het overgangsrecht verlengen tot de duur van de behandeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) Nr. 8 MOTIE VAN HET

35219-8
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL
Sprekerslijst

FvD = Forum voor Democratie SP = Socialistische Partij Van Kooten-Arissen PvdA = Partij van de Arbeid Van Haga ChristenUnie SPREKERSLIJST Woensdag 22 januari 2020 Wet wijziging woonplaatsbeginsel (35219) Naam: Fractie: Spreektijd: 1. E.M. Westerveld GroenLinks 15 min 2. M. Wörsdörfer VVD 15 min 3. H.P.M.

2020D01339
Besluitenlijst VWS 16 januari 2020

in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 5. 35219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel

2020D01443
Herziene agenda procedurevergadering VWS - 16 januari 2020 - 14.30-15.30 uur - !!!LET OP !!! afwijkende dag

Haag, 2 november 2007. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 5. 35219 Wijziging van de

2020D00366
Herziene besluitenlijst VWS 18 december 2019

behandeling. 4. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 5. 35219 Wijziging van de Jeugdwet

2019D53456
Agenda procedurevergadering VWS 18 december 2019 - 11.30-12.30 uur - LET OP: Afwijkend tijdstip i.v.m. plenaire overlap

met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 5. 35219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel

2019D51789
Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 4 december 2019

verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 5. 35219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel).

2019D50055
Agenda procedurevergadering VWS 4 december 2019

voor plenaire behandeling. 4. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 5. 35219 Wijziging

2019D49007
Besluitenlijst VWS 20 november 2019

Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 5. 35219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van

2019D47455
Agenda procedurevergadering VWS 20 november 2019

voor plenaire behandeling. 4. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten 6 behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 5. 35219 Wijziging

2019D46244
Regeling van werkzaamheden

voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer: - Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) (35219); - Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de

2019D50829
21e vergadering, donderdag 7 november 2019

Defensie 2020; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Sluiting;. Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) (35219); Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet

Gecorrigeerd
Besluitenlijst VWS 6 november 2019

de Jonge - 11 juni 2019 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) - 35219 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Volgcommissie(s): J&V Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid,

2019D44760

Kies periode

tot Toepassen