Brieven regering

Zoekresultaten (79.816)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Openbaarmaking ambtelijke stukken Co-Med

Openbaarmaking ambtelijke stukken Co-Med. Het lid Dijk (SP) heeft gevraagd om inzage in de ambtelijke stukken over de ontwikkelingen bij Co-Med. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek. Ik stuur uw Kamer de ambtelijke stukken...

2024D28906

Brieven regering

Nazending bijlagen bij Kamerbrief NOW evaluatie en stand van zaken (Kamerstuk 35420-535)

Nazending bijlagen bij Kamerbrief NOW evaluatie en stand van zaken (Kamerstuk 35420-535). Nazending NOW evaluaties Datum 15 juli 2024 Betreft Nazending NOW evaluaties Pagina van 1 Pagina van Op 28 juni jl. heeft mijn voorganger een...

2024D28893

Brieven regering

Lijsten van verdragen in voorbereiding, waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 1 juli 2024

Lijsten van verdragen in voorbereiding, waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 1 juli 2024. Lijsten Ter voldoening aan artikel 1 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen doe ik u hierbij de lijst toekomen van...

2024D28889

Brieven regering

Uitkomsten Primos-prognose en Inventarisatie Plancapaciteit en Evaluatie Methodiek Woningtekort

Uitkomsten Primos-prognose en Inventarisatie Plancapaciteit en Evaluatie Methodiek Woningtekort. Uitkomsten Primos-prognose en Inventarisatie Plancapaciteit en Evaluatie Methodiek Woningtekort Datum 12 juli 2024 Betreft Uitkomsten Primos-prognose en Inventarisatie Plancapaciteit en Evaluatie Methodiek Woningtekort DG Volkshuisvesting en Bouwen

2024D28739

Brieven regering

Voorhang renseigneringsbepaling artikelen 22 en 22a UBIB 2001

Voorhang renseigneringsbepaling artikelen 22 en 22a UBIB 2001. Voorhang Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit houdende een wijziging in verband met het aanstaande Eindejaarsbesluit 2024. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar...

2024D28788

Brieven regering

Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024

Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024. Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024 Datum 12 juli 2024 Betreft Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024 cluster secretaris-generaal Directie Europese en Internationale Aangelegenheden Europese Unie Turfmarkt...

2024D28813

Brieven regering

Stand van zaken blauwtong en vogelgriep juli 2024

Stand van zaken blauwtong en vogelgriep juli 2024. Blauwtong Met deze brief informeer ik de Tweede Kamer over de actuele situatie aangaande blauwtong. Ook heb ik in de brief van 4 juli jl. (Kamerstuk 28807, nr...

2024D28810

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024. Geannoteerde Graag bied ik u hierbij de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024 aan. De minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp

2024D28802

Brieven regering

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Gevolgen van voorgestelde Europese wetgeving Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Gevolgen van voorgestelde Europese wetgeving Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen V-100 over het thema ‘Gevolgen van voorgestelde Europese...

2024D28805

Brieven regering

Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023

Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023. Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023 Datum 12 juli 2024 Betreft Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023 Directoraat-Generaal Ondermijning Turfmarkt 147 2511 DP Den...

2024D28794

Brieven regering

Aanvullende advisering over zes projecten Nationaal Groeifonds uit de eerste, tweede en derde ronde (inclusief reactie kabinet) en jaarverslag Adviescommissie Nationaal Groeifonds 2023

Aanvullende advisering over zes projecten Nationaal Groeifonds uit de eerste, tweede en derde ronde (inclusief reactie kabinet) en jaarverslag Adviescommissie Nationaal Groeifonds 2023. Aanvullende In 2021, 2022 en 2023 bent u over de uitslagen van de...

2024D28798

Brieven regering

Uitspraak Hoge Raad in cassatieberoep kort geding IATA e.a. versus de Staat

Uitspraak Hoge Raad in cassatieberoep kort geding IATA e.a. versus de Staat. Uitspraak Eerder is de Kamer geïnformeerd over het kort geding dat KLM c.s. en IATA e.a. op 6 maart 2023 hebben aangespannen tegen de...

2024D28786

Brieven regering

Nulmeting mobiele telefoons funderend onderwijs

Nulmeting mobiele telefoons funderend onderwijs. Nulmeting mobiele telefoons funderend onderwijs Onderwijspersoneel en Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 46978238 Bijlagen Kohnstamm Instituut en Oberon Onderzoek en...

2024D28783

Brieven regering

Uitvoering EU-Schoolregeling 2024-2025

Uitvoering EU-Schoolregeling 2024-2025. Uitvoering Met deze brief informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de EU-Schoolregeling in schooljaar 2024-2025. Tevens stuur ik u twee onderzoeksrapporten die gebruikt zijn als basis bij het vaststellen van de...

2024D28745

Brieven regering

Besluit Woo-verzoek inzake behandeling van individuele Wob- en Woo-verzoeken

Besluit Woo-verzoek inzake behandeling van individuele Wob- en Woo-verzoeken. 36410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 Nr. 101 Brief van de minister van Justitie en...

2024D28680