Voorstel om een rondetafelgesprek te houden over zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat financieel niet kunnen overbruggen en vanwege de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd geen voorziening hebben kunnen treffen.

2020D26611
Indiener Hilde Palland
Kamerlid CDA

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen