Verslagen

04 dec 2019

Voortzetting - Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (re- en dupliek) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D50107

Verslagen

04 dec 2019

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D50185

Verslagen

04 dec 2019

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (1e termijn Kamer) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D49816

Verslagen

02 dec 2019

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (ongecorrigeerd stenogram)

2019D49430

Verslagen

24 jun 2019

Realisatie LNV-visie (ongecorrigeerd stenogram)

2019D27184

Verslagen

29 mei 2019

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (ongecorrigeerd stenogram)

2019D22755

Verslagen

02 jul 2018

Initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser / "Leve de Noordzee" (ongecorrigeerd stenogram)

2018D37614

Verslagen

21 jun 2018

Verantwoording ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017 (deel LNV) (ongecorrigeerd stenogram)

2018D35519

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen