Verslagen

Zoekresultaten (19)

U zoekt in Kamerstukken, Verslagen, Vaste commissie voor Europese Zaken

Verslagen

Buitengewone Europese Raad d.d. 1 februari 2024 (ongecorrigeerd)

Buitengewone Europese Raad d.d. 1 februari 2024 (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 11 (2023-2024) van 25 januari 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen...

2024D02849

Verslagen

Buitengewone Europese Raad d.d. 30-31 mei 2022 (ongecorrigeerd stenogram)

Buitengewone Europese Raad d.d. 30-31 mei 2022 (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 45 (2021-2022) van 23 mei 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd...

2022D20893

Verslagen

Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK (ongecorrigeerd stenogram)

Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK (ongecorrigeerd stenogram). Tweede Kamer, Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken, de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de vaste commissie voor Landbouw...

2020D54297

Verslagen

Wijziging van de Verzamelwet Brexit (35 595) - deel 2 (ongecorrigeerd stenogram)

Wijziging van de Verzamelwet Brexit (35 595) - deel 2 (ongecorrigeerd stenogram). Tweede Kamer, Wijziging van de Verzamelwet Brexit (35595) - deel 2 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste...

2021D11165

Verslagen

Wijziging van de Verzamelwet Brexit (35 595) - deel 1 (ongecorrigeerd stenogram)

Wijziging van de Verzamelwet Brexit (35 595) - deel 1 (ongecorrigeerd stenogram). Tweede Kamer, Wijziging van de Verzamelwet Brexit (deel 1) VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor...

2020D49190

Verslagen

Europese Raad d.d. 15-16 oktober 2020 (ongecorrigeerd stenogram)

Europese Raad d.d. 15-16 oktober 2020 (ongecorrigeerd stenogram). Tweede Kamer, Europese Raad d.d. 15-16 oktober 2020 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de algemene commissie...

2020D42642

Verslagen

Staat van de Europese Unie 2020 (ongecorrigeerd stenogram)

Staat van de Europese Unie 2020 (ongecorrigeerd stenogram). Tweede Kamer, Staat van de Europese Unie 2020 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op...

2020D27026

Verslagen

Europese top d.d. 6 mei 2020 (ongecorrigeerd stenogram)

Europese top d.d. 6 mei 2020 (ongecorrigeerd stenogram). Tweede Kamer, de Europese top d.d. 6 mei 2020 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben...

2020D16992

Verslagen

Europese Raad d.d. 25 november 2018 inzake Brexit (ongecorrigeerd stenogram)

Europese Raad d.d. 25 november 2018 inzake Brexit (ongecorrigeerd stenogram). VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de...

2018D56323

Verslagen

Uitkomsten van de Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018 (ongecorrigeerd stenogram)

Uitkomsten van de Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018 (ongecorrigeerd stenogram). VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor...

2018D39097

Verslagen

Initiatiefnota van het lid Bisschop getiteld ‘De lidstaten weer aan het roer!' (ongecorrigeerd stenogram)

Initiatiefnota van het lid Bisschop getiteld ‘De lidstaten weer aan het roer!' (ongecorrigeerd stenogram). VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Europese Zaken heeft op 21 juni 2018 overleg gevoerd met de heer Blok...

2018D35559

Verslagen

Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie 2018 (ongecorrigeerd stenogram)

Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie 2018 (ongecorrigeerd stenogram). Tweede Kamer, de Staat van de Europese Unie 2018 en het Werkprogramma van de Europese Commissie 2018 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG...

2018D21957

Verslagen

Conceptverslag Notaoverleg Europese Raad dd 28-29 juni 2016

Conceptverslag Notaoverleg Europese Raad dd 28-29 juni 2016. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 52 (2015-2016) van 27 juni 2016 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen...

2016D27855

Verslagen

Staat van de Europese Unie

Staat van de Europese Unie. CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG De vaste commissie voor Europese Zaken heeft op 7 december 2015 overleg gevoerd met de heer Koenders, minister van Buitenlandse Zaken en de heer Rutte, minister-president, minister...

2015D48055

Verslagen

Agenda van de Europese Top van 19 en 20 maart 2015

Agenda van de Europese Top van 19 en 20 maart 2015. Conceptverslag van een notaoverleg Vastgesteld De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Financiën hebben op...

2015D09524