Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over het bericht “European Taxpayers Once Again Are Bailing Out Bankers”

2020D01403
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Kamervragen

17 jan 2020

Uitstel beantwoording vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de verzekering van zonnepanelen

2020D01096
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over de gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor payroll en detacheringscontracten

2020D01400
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kamervragen

17 jan 2020

De uitspraak van de kantonrechter met betrekking tot Vestia en de bewoners van de Tweebosbuurt

2020D01390
Indiener Farid Azarkan
Kamerlid DENK

Kamervragen

17 jan 2020

Nieuwe berichten van belangenverstrengeling en corruptie in het falende Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB)

2020D01396
Indiener Renske Leijten
Kamerlid SP

Kamervragen

17 jan 2020

Het bericht ‘Hackpoging ziekenhuis Leeuwarden, NCSC vreest aanvallers in meer systemen’

2020D01391
Indiener Hayke Veldman
Kamerlid VVD

Kamervragen

17 jan 2020

De gevolgen van CETA voor onze rechtsstaat, onze soevereiniteit en de landbouw

2020D01395
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Overige Kamerstukken

17 jan 2020

Aan minister president - 2e rappel schrift overleg politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties leden Koninklijk Huis

2020D01379
Indiener T.J.E. van Toor
griffier

Kamervragen

17 jan 2020

Het artikel “RIVM: Waterzuiveringsinstallatie verspreidt mogelijk legionella (via de lucht)”

2020D01383
Indiener Corrie van Brenk
Kamerlid 50PLUS

Kamervragen

17 jan 2020

De mogelijke institutionele vooringenomenheid bij het niet vergoeden van afbouwmedicatie

2020D01385
Indiener Henk van Gerven
Kamerlid SP

Kamervragen

17 jan 2020

Het bericht dat het fokken van honden met extreem platte snuiten ondanks een verbod ongestraft doorgaat

2020D01386
Indiener Frank Wassenberg
Kamerlid PvdD

Kamervragen

17 jan 2020

De berichten ‘Nederlandse bedrijven geraakt door VS-sancties tegen Nord Stream 2’ en ‘Allseas trekt zich terug uit Oostzee, Russen bouwen omstreden gaspijpleiding zelf af’

2020D01382
Indiener Sven Koopmans
Kamerlid VVD

Kies periode

tot Toepassen