Kamerstukken

Zoekresultaten (541.063)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Advies Ieder(in))

Advies Ieder(in)). Besluit digitale toegankelijkheid van toepassing Daarnaast wordt slechts zijdelings en onvolledig melding gemaakt van het feit dat het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO) van toepassing is op (onderdelen van) het online vergaderen. In...

2024D20810

Overige Kamerstukken

Advies NJCM

Advies NJCM. 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Via: internetconsultatie.nl/digitaalvergaderen/b1 Leiden, 26 juli 2022 Betreft: internetconsultatie wet Digitaal vergaderen decentrale overheden Geachte mevrouw Bruins Slot, geachte heer Harbers, Het conceptwetsvoorstel...

2024D20807

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden van de leden Michon-Derkzen en Van den Hil over het bericht 'Honderden miljoenen aan WMO-fraude: 'Zorgcrimineel heeft vrij spel''

Antwoord op vragen van de leden van de leden Michon-Derkzen en Van den Hil over het bericht 'Honderden miljoenen aan WMO-fraude: 'Zorgcrimineel heeft vrij spel''. AH 1810 2024Z05213 Antwoord van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en...

2024D20737

Kamervragen

Mogelijkheden om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor hulp aan Oekraïne

Mogelijkheden om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor hulp aan Oekraïne. 2024Z08865 (ingezonden 23 mei 2024) Vragen van de leden Boswijk (CDA), Piri (GroenLinks-PvdA), Brekelmans (VVD), Veldkamp (Nieuw Sociaal Contract) en Paternotte (D66) aan de minister...

2024D20790

Kamervragen

De dreigende sluiting van het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide

De dreigende sluiting van het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide. 2024Z08869 (ingezonden 23 mei 2024) Vragen van de leden Piri (GroenLinks-PvdA) en Boswijk (CDA) aan de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van Defensie...

2024D20798

Overige Kamerstukken

Advies Kring van commissarissen van de Koning

Advies Kring van commissarissen van de Koning.

2024D20809

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kostic over het Volkskrant artikel ‘Meer sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kostic over het Volkskrant artikel ‘Meer sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar’. AH 1811 2024Z07491 Mededeling van minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens...

2024D20767

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met een permanente regeling die beraadslagen en besluiten langs de elektronische weg voor decentrale volksvertegenwoordigingen mogelijk maakt (Wet digitaal vergaderen decentrale overheden)

Beslisnota inzake Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met een permanente regeling die beraadslagen en besluiten langs de elektronische weg voor decentrale...

2024D20812

Kamervragen

Het bericht ‘Universiteit: anderhalf miljoen euro schade na studentenprotesten’

Het bericht ‘Universiteit: anderhalf miljoen euro schade na studentenprotesten’. 2024Z08867 (ingezonden 23 mei 2024) Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Universiteit: anderhalf miljoen euro schade na...

2024D20796

Kamervragen

Fiches over digitalisering in de door de informateurs aangeboden formatiestukken

Fiches over digitalisering in de door de informateurs aangeboden formatiestukken. 2024Z08866 (ingezonden 23 mei 2024) Vragen van het lid Kathmann (GroenLinks-PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Fiches over digitalisering in de...

2024D20791

Overige Kamerstukken

Advies Unie van Waterschappen

Advies Unie van Waterschappen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties T.a.v. minister Bruins Slot Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG datum ons kenmerk contactpersoon 27 juli 2022 / - betreft uw kenmerk e-mail consultatie conceptwetsvoorstel Digitaal...

2024D20804

Kamervragen

De afhandeling van de misstanden in de danswereld en de omgang met slachtoffers

De afhandeling van de misstanden in de danswereld en de omgang met slachtoffers. 2024Z08868 (ingezonden 23 mei 2024) Vragen van de leden Van Nispen (SP), Mohandis (GroenLinks-PvdA), Inge van Dijk (CDA), Van Eijk (VVD) en Paulusma...

2024D20797

Overige Kamerstukken

Advies VNG

Advies VNG. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/4 Digitaal vergaderen ook voor bestuurscommissies? In de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming was de bevoegdheid om digitaal te vergaderen expliciet van overeenkomstige toepassing verklaard op bestuurscommissies als bedoeld...

2024D20802

Overige Kamerstukken

Convocatie petitieaanbieding Stichting Lezen en Schrijven tot aanbieding rapport m.b.t. basisvaardigheden en onderwijs d.d. 4 juni 2024

Convocatie petitieaanbieding Stichting Lezen en Schrijven tot aanbieding rapport m.b.t. basisvaardigheden en onderwijs d.d. 4 juni 2024. Den Haag, 23 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Petitie Datum: dinsdag 4 juni...

2024D20781

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng feitelijke vragen Publicatie Focus op inhuur van docenten d.d. 14 juni 2024

Convocatie inbreng feitelijke vragen Publicatie Focus op inhuur van docenten d.d. 14 juni 2024. Den Haag, 23 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: vrijdag 14 juni 2024...

2024D20778