Kamerstukken

Zoekresultaten (540.882)

U zoekt in Kamerstukken

Toezeggingen

Toezegging bij Veiligheid op scholen

Toezegging bij Veiligheid op scholen. Binnenkort ontvang de Kamer de aanpak antisemitismebestrijding van het kabinet.

TZ202405-034

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister komt in de jeugdbrief van december 2023 terug op de vraag van het lid Maeijer over de inzet van het netwerk en het opstellen van een familieplan om uithuisplaatsing te voorkomen.

TZ202311-005

Toegezegd aan Maeijer, V.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe de cijfers met betrekking tot de workload-daling eind 2023 en wederom voor een nog te plannen jeugddebat in 2024 naar de Kamer te sturen.

TZ202311-002

Toegezegd aan Westerveld, E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe schriftelijk terug te komen op de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het terrein van jeugdbescherming, en de wettelijke grondslag daarvoor.

TZ202311-001

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe in de jeugdbrief die hij in december 2023 naar de Kamer zal sturen ook in te gaan op het toekomstscenario, met daarin de stand van zaken van de proeftuinen, informatie over of er op dit moment financiƫle of andere beletselen bestaan waardoor die proeftuinen niet kunnen blijven bestaan, en hoe

TZ202311-004

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe een volgende jeugdbrief in december 2023 naar de Kamer te sturen.

TZ202311-003

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe in diverse brieven die voor de zomer van 2024 komen, in te gaan op de volgende punten: de suggestie van het lid Ellian voor een oplossing voor zelfmelders die een korte straf opgelegd hebben gekregen, de uitvoering van de motie het lid Van Nispen c.s. over een pakket

TZ202405-033

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer voor de zomer van 2024 te informeren over de wijze waarop hij uitvoering gaat geven aan het amendement van de leden Ellian en Wilders over de uitbreiding van de hoogbeveiligde cellencapaciteit in Vught en het uitwerken van alternatieven.

TZ202405-032

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer in de eerste helft van juni zijn reactie te sturen op het advies van de Raad van State inzake de penitentiaire beginselenwet en daarbij in te gaan op de procedurele mogelijkheden.

TZ202405-031

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer in juni 2024 te informeren over de mogelijkheden voor dagbesteding op de nieuwe afdeling voor jongvolwassenen in het justitieel complex in Almelo.

TZ202405-030

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van de evaluatie van het systeem van zelfmelders, die eind 2024 wordt afgerond, en daarbij ook in te gaan op het overnemen van buitenlandse vonnissen.

TZ202405-029

Overige Kamerstukken

Support for the reconstruction of Ukraine

Support for the reconstruction of Ukraine. Doc. 15941 16 March 2024 Support for the reconstruction of Ukraine Committee Opinion1 Committee on Legal Affairs and Human Rights Rapporteur: Mr Davor Ivo STIER, Croatia, Group of the European...

2024D20587

Overige Kamerstukken

Draft Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law

Draft Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law. Doc. 15971 16 April 2024 Draft Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law Report1 Committee on...

2024D20582

Overige Kamerstukken

Draft Framework Convention on artificial intelligence, human rights, democracy and the rule of law

Draft Framework Convention on artificial intelligence, human rights, democracy and the rule of law. Doc. 15951 09 April 2024 Draft Framework Convention on artificial intelligence, human rights, democracy and the rule of law Request for an...

2024D20586

Overige Kamerstukken

Transmission by the Committee of Ministers to the Parliamentary Assembly for consultation of the letter of 12 May 2022 addressed to the Secretary General of the Council of Europe, in accordance with Statutory Resolution (51) 30

Transmission by the Committee of Ministers to the Parliamentary Assembly for consultation of the letter of 12 May 2022 addressed to the Secretary General of the Council of Europe, in accordance with Statutory Resolution (51) 30...

2024D20584