Kamerstukken

Zoekresultaten (464.340)

U zoekt in Kamerstukken

Kamervragen

De energietoeslag voor studenten

De energietoeslag voor studenten. 2022Z15604 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Maatoug (GroenLinks) aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de uitspraak inzake de energietoeslag voor studenten   1 Bent u bekend met de uitspraak van de Rechtbank Gelderland, waarin zij oordeelt dat het college van de

2022D32621

Kamervragen

Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag

Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag. 2022Z15603 (ingezonden 18 augustus 2022)   Vragen van het lid Kathmann (PvdA) aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag   1 Bent u

2022D32620

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’

Reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’. U heeft mij op 28 juni 2022 gevraagd om mijn reactie op de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’, die te bekijken is vanaf 6 juli 2022. De documentaire schetst een herkenbaar beeld van een persoon die geconfronteerd wordt met een aandoening met grote impact op

2022D32619

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg

Antwoord op vragen van het lid van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid van Haga (Groep van Haga) over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg (2022Z15094, ingezonden op 15 juli 2022). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers Pagina van

2022D32618

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg. de voorgestelde ruimere toepassingsmogelijkheden in de Omzetbelasting geldt dat in een beleidsbesluit van de Staatssecretaris van Financiën is

2022D32562

Overige Kamerstukken

Verkenning eWallets Speelveldanalyse

Verkenning eWallets Speelveldanalyse.

2022D32579

Overige Kamerstukken

Waarden, kansen en uitdagingen rond het Europese Digitale Identiteit raamwerk

Waarden, kansen en uitdagingen rond het Europese Digitale Identiteit raamwerk.

2022D32578

Brieven regering

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 902 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 In deze brief

2022D32577

Brieven regering

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen. 29 683 Dierziektebeleid Nr. 261 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 Bijgaand treft u aan een afschrift van mijn reactie, mede namens

2022D32583

Overige Kamerstukken

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals.

2022D32581

Brieven regering

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals. 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 783 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 Hierbij ontvangt u het eerste ‘Evaluatierapport voorwaardelijke toelating

2022D32580

Overige Kamerstukken

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen.

2022D32584

Kamervragen

Oversterfte en vaccinaties

Oversterfte en vaccinaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15586 Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over oversterfte en vaccinaties (ingezonden 17 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het rapport van CBA/RIVM van

2022D32573

Kamervragen

Baby-bv

Baby-bv. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15584 Vragen van het lid Romke de Jong (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën (belastingzaken) over baby-bv (ingezonden 17 augustus 2022). Vraag 1 Bent u van mening dat belastingconstructies zoals baby-bv’s onwenselijk zijn?

2022D32572

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’. AH 3708 2022Z15339 Antwoord van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 17 augustus 2022) 1 Herinnert u zich dat de motie Omtzigt/Boswijk/Van

2022D32591

Naar boven