Commissieverslagen

Zoekresultaten (7.387)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Commissieverslagen

Conceptverslag Gevangeniswezen en tbs

Conceptverslag Gevangeniswezen en tbs. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 16 mei 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Gevangeniswezen en tbs...

2024D20466

Commissieverslagen

Conceptverslag Leefstijlpreventie

Conceptverslag Leefstijlpreventie. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 16 mei 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Leefstijlpreventie VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2024D20327

Commissieverslagen

Conceptverslag Veiligheid op scholen

Conceptverslag Veiligheid op scholen. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 15 mei 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Veiligheid op scholen...

2024D19642

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 maart 2024, over Raad Buitenlandse Zaken d.d. 18 maart 2024

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 maart 2024, over Raad Buitenlandse Zaken d.d. 18 maart 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2896 VERSLAG...

2024D10086

Commissieverslagen

Conceptverslag Gewasbeschermingsmiddelen

Conceptverslag Gewasbeschermingsmiddelen. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 14 mei 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Gewasbeschermingsmiddelen VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT

2024D19525

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 maart 2024, over Derde voortgangsrapportage GrIT

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 maart 2024, over Derde voortgangsrapportage GrIT. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 728 Programma Grensverleggende IT (GrIT) Nr. 16 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 14 mei 2024...

2024D09991

Commissieverslagen

Conceptverslag Participatiewet

Conceptverslag Participatiewet. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 14 mei 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Participatiewet VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2024D19471

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Eurogroep/Ecofinraad

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Eurogroep/Ecofinraad. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 2038 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 13 mei 2024...

2024D09289

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Kansspelen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Kansspelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 557 Kansspelen Nr. 237 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 mei 2024 De vaste commissie voor Justitie...

2024D09322

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Spoor

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Spoor. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 1200 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 mei 2024 De vaste...

2024D09340

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Vreemdelingen- en asielbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Vreemdelingen- en asielbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3248 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 mei 2024 De vaste commissie...

2024D10085

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 maart 2024, over arbeidsmarktbeleid in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 maart 2024, over arbeidsmarktbeleid in de zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 574 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 mei...

2024D08994

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 maart 2024, over seksueel geweld en kindermisbruik

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 maart 2024, over seksueel geweld en kindermisbruik. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 843 Seksuele intimidatie en geweld 31 015 Kindermishandeling Nr. 110 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2024D08959

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 maart 2024, over Inburgering en integratie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 maart 2024, over Inburgering en integratie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 824 Integratiebeleid Nr. 415 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 30 april 2024 De vaste commissie...

2024D12857

Commissieverslagen

Conceptverslag Mestbeleid - AANGEPAST TIJDSTIP

Conceptverslag Mestbeleid - AANGEPAST TIJDSTIP. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 25 april 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mestbeleid VERSLAG...

2024D17955