Commissieverslagen

Zoekresultaten (7.220)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten). 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 576 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 2 oktober 2023 De vaste commissie voor...

2023D37312

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2023, over Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2023, over Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK). 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2714 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D37485

Commissieverslagen

Conceptverslag Mijnbouw/Groningen

Conceptverslag Mijnbouw/Groningen. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 28 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mijnbouw/Groningen VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D40222

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2023, over Kinderen en digitale rechten

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2023, over Kinderen en digitale rechten. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1070 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28 september 2023 De vaste commissie voor Digitale Zaken...

2023D37338

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over Klokkenluiders

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over Klokkenluiders. 35 851 Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de...

2023D37222

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad). 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1974 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 27 september 2023...

2023D37251

Commissieverslagen

Conceptverslag Femicide

Conceptverslag Femicide. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 27 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Femicide VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D40116

Commissieverslagen

Conceptverslag Informele Raad Algemene Zaken d.d. 27 en 28 september 2023

Conceptverslag Informele Raad Algemene Zaken d.d. 27 en 28 september 2023. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 26 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd...

2023D39715

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over het Energiesysteem 2050 & kernenergie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over het Energiesysteem 2050 & kernenergie. 31 239 Stimulering duurzame energieproductie 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 381 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 25 september 2023...

2023D37146

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 september 2023, over de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 september 2023, over de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen. 35 286 Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor...

2023D38773

Commissieverslagen

Conceptverslag Acute situatie Marokko en Libië

Conceptverslag Acute situatie Marokko en Libië. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 25 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Acute...

2023D38793

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 september 2023, over wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 september 2023, over wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen). 36 401 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV)...

2023D38404

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 september 2023, over de AVVN

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 september 2023, over de AVVN. 26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties Nr. 209 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 september 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en...

2023D36876

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Vliegveiligheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Vliegveiligheid. 24 804 Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart Nr. 197 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 september 2023 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 september...

2023D36801

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Zoönosen en dierziekten

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Zoönosen en dierziekten. 29 683 Dierziektebeleid 34 682 Nationale Omgevingsvisie Nr. 284 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 20 september 2023 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur...

2023D35939