Brieven regering

Zoekresultaten (78.950)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2023

Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2023. Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2023 Datum 22 mei 2024 Betreft Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2023 www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk 2024-0000287730 Uw kenmerk Bijlage(n) Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2023

2024D20574

Brieven regering

Moties en toezegging over de impact van Nederlandse voedselexport op boeren in derde landen en fragiele regio’s

Moties en toezegging over de impact van Nederlandse voedselexport op boeren in derde landen en fragiele regio’s. Tijdens het debat met uw Kamer over de Afrikastrategie op 26 oktober 2023 werd het versterken van voedselzekerheid besproken...

2024D20565

Brieven regering

Publicatie OESO rapport Towards Demystifying ‘Trade Dependencies’

Publicatie OESO rapport Towards Demystifying ‘Trade Dependencies’. Via deze brief bied ik uw Kamer het rapport Towards Demystifying Trade Dependencies aan. Dit rapport is in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken geschreven door de Organisatie...

2024D20495

Brieven regering

Appreciatie evaluatierapport College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Appreciatie evaluatierapport College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Appreciatie Op 1 maart 2024 heeft onderzoeksbureau KWINK Groep B.V. (‘KWINK’) in mijn opdracht haar evaluatie van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (‘CDFD’) afgerond met een evaluatierapport (zie bijlage 1)...

2024D20502

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 27 mei 2024 en de informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 27 mei 2024 en de informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024. de voorzetting van de militaire steun aan Oekraïne zal worden gesproken over de implementatie...

2024D20451

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meer malafide letselspecialisten, branche wil er beschermd beroep van maken’

Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meer malafide letselspecialisten, branche wil er beschermd beroep van maken’.

2024D20447

Brieven regering

Rapporten AMLD4 Evaluatie

Rapporten AMLD4 Evaluatie. In het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering werd medio 2015 de Vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen1, die voor het grootse deel in juli 2018 werd geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van...

2024D20473

Brieven regering

Onderzoek regionale groen gaspotentie

Onderzoek regionale groen gaspotentie. Kamerbrief Het Programma Groen Gas ziet op de opschaling van de nationale groen-gasproductie. Deze opschaling is van belang om moeilijk te verduurzamen sectoren perspectief te geven op een klimaatneutrale oplossing. Naast de...

2024D20433

Brieven regering

Vervolgonderzoek CBS en Algorithm Audit naar controle uitwonendenbeurs

Vervolgonderzoek CBS en Algorithm Audit naar controle uitwonendenbeurs. Vervolgonderzoek CBS en Algorithm Audit naar controle uitwonendenbeurs Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 46070618 Bijlagen 1...

2024D20430

Brieven regering

Jaarbericht Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2023

Jaarbericht Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2023. Jaarbericht Hierbij informeer ik uw Kamer over het verschijnen van het Jaarbericht 2023 van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (hierna: de RDI). Digitale infrastructuur is een grondvest en randvoorwaarde voor onze samenleving...

2024D20402

Brieven regering

Appreciatie van de motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over zich met de Belastingdienst inspannen om de Anbistatus in te trekken van organisaties die zich antisemitisch uitlaten, terreur verheerlijken of sprekers uitnodigen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid (Kamerstuk 30950-387)

Appreciatie van de motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over zich met de Belastingdienst inspannen om de Anbistatus in te trekken van organisaties die zich antisemitisch uitlaten, terreur verheerlijken of sprekers uitnodigen die een...

2024D20157

Brieven regering

Voortgang sociaal-medisch beoordelen

Voortgang sociaal-medisch beoordelen. Voortgangsbrief sociaal-medisch beoordelen Datum 21 mei 2024 Betreft Voortgangsbrief sociaal-medisch beoordelen Pagina van Pagina van INLEIDING Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid staat al geruime tijd onder grote druk. Op dit moment is...

2024D20187

Brieven regering

Onderhandelingen over het WHO pandemie-instrument en over de wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR)

Onderhandelingen over het WHO pandemie-instrument en over de wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR). Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over het pandemie-instrument...

2024D20097

Brieven regering

A-brief project Verbetering Zelfbeschermingssystemen Helikopters

A-brief project Verbetering Zelfbeschermingssystemen Helikopters. Kamerbrief Met deze brief informeer ik uw Kamer over de behoeftestelling voor het project ‘Verbetering Zelfbeschermingssystemen Helikopters’. Met dit project zorgt Defensie voor een verbetering en versterking van de zelfbescherming van...

2024D20103

Brieven regering

Handreiking Consumentenbescherming bij gemeentelijk erfpacht

Handreiking Consumentenbescherming bij gemeentelijk erfpacht. 32847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1179 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei 2024...

2024D20200