Kamerstukken

Zoekresultaten (514.407)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 28 september 2023.

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 28 september 2023.. DEFINITIEF OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 27 september 2023, bij aanvang procedurevergadering om 15.00 uur: het lid VAN DER...

2023D36972

Toezeggingen

Toezegging bij Vragenuur

Toezegging bij Vragenuur. De staatssecretaris van VWS zal schriftelijk terugkomen op de vragen die door het lid Van Esch tijdens het vragenuur gesteld zijn met betrekking tot de dalende uitgaven van het kabinet inzake preventie (in relatie tot de stijgende zorgpremie).

TZ202309-081

Toegezegd aan Esch, E.M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister stuurt de Kamer de resultaten van de pilot waarbij het ministerie SZW bijhoudt of partijen met wie het ministerie contracten sluit, de wet overtreden als het gaat om arbeidsmarktdiscriminatie.

TZ202309-032

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. Na de zomer stuurt de minister een hoofdlijnenvisie Gezond en veilig werken aan de Kamer.

TZ202309-036

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister evalueert voor het eind van het jaar de toepassing van de bedrijfseffectrapportage door de gemeenten en maakt dan een weging over al dan niet verplichtstelling en informeert de Kamer daarover.

TZ202305-150

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe om voor het einde van het jaar een brief te sturen over het Nederlandse standpunt inzake de genocide-zaak van Oekraïne tegen Rusland bij het Internationaal Gerechtshof en mogelijke consequenties voor de erkenning van andere genocides.

TZ202309-080

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe de Kamer bij voorkeur eind 2023 te informeren over de uitvoering van de motie-Dassen/Van der Lee over het vergemakkelijken van de afgifte van noodvisa voor journalisten (Kamerstuk 35663, nr. 27).

TZ202309-079

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid. 33037-507  Motie van het lid Tjeerd de Groot over acuut werk maken van een versterkte handhavingsstrategie met betrekking tot het Besluit bufferstroken meststoffen   33037-516  Motie van de leden Bromet...

2023P16694

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Dieren in de veehouderij

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Dieren in de veehouderij. 28286-1308  Motie van het lid Vestering over het nemen van maatregelen om de tekorten bij de NVWA niet ten koste van dierenwelzijn te laten gaan   28286-1309...

2023P16695

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landspakketten en hervormingen CAS

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landspakketten en hervormingen CAS. 36200-IV-77  Motie van het lid Van den Berg over het aanvullend onderzoek naar het onderwijs op Curaçao door een onafhankelijke expertgroep laten uitvoeren  

2023P16708

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over de onderwerpen ‘Positie van de beroepsgroep leraren’ en ‘Onderwijs en armoede’

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over de onderwerpen ‘Positie van de beroepsgroep leraren’ en ‘Onderwijs en armoede’. 36200-VIII-264  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over de onderwerpen...

2023P16705

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Documentaire ‘Remco vs. Pharma’

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Documentaire ‘Remco vs. Pharma’. 29477-853  Motie van het lid Agema over een onderzoek naar verschillende manieren van omgaan met de vergoeding en effectiviteit van de aHSCT-behandeling  

2023P16699

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen) (36401)

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen) (36401). 36401-0  Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen)...

2023P16706

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de productiviteitsontwikkeling bij een selectie van uitvoeringsorganisaties

Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de productiviteitsontwikkeling bij een selectie van uitvoeringsorganisaties. 36360-21  Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de productiviteitsontwikkeling bij een...

2023P16704

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen)

Moties ingediend bij de Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen). 36200-IV-98  Motie van het lid Wuite over in gesprek treden over gefaseerde en gedeeltelijke kwijtschelding...

2023P16707