Kamerstukken

Zoekresultaten (521.776)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023. DEFINITEF OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 20 december 2023, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: het lid SAHLA (D66)...

2023D44188

Overige Kamerstukken

RIVM rapport ‘Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050’

RIVM rapport ‘Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050’.

2023D47658

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief over vooruitblik op Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024

Beslisnota bij Kamerbrief over vooruitblik op Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024.

2023D47659

Brieven regering

Vooruitblik op Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024 ‘Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050’

Vooruitblik op Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024 ‘Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050’. Vanwege de vervroegde verkiezingen brengt het RIVM een vooruitblik uit op de Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024, getiteld ‘Opgaven voor volksgezondheid en zorg op...

2023D47657

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister van Financiën zal de Kamer zo mogelijk voor het zomerreces informeren over de eindafweging ten aanzien van mogelijke juridische of andere vervolgstappen inzake KLM naar aanleiding van de bevindingen van de staatsagent

TZ202306-119

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen)

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen). De minister zeg toe in de volgende stand van zakenbrief inzake netcapaciteit in te gaan op de juridische mogelijkheden rond stikstof en investeringsplannen

TZ202309-097

Toegezegd aan Kröger, S.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen)

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen). De minister zegt toe de kamer extra te informeren over het diplomatieke werk rond fossiele subsidies in o.a. het verslag over de aankomende Energieraad

TZ202309-094

Toegezegd aan Boucke, R.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad). De minister informeert de Kamer zo spoedig mogelijk of, en zo ja wanneer, de Autoriteit Consument & Markt onderzoek kan doen naar ontwikkelingen van spaartarieven in Nederland.

TZ202309-063

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting. De minister stuurt voor de behandeling van de begroting BZK een brief over de dekking/uitvoering van een doorbouwgarantie. Dat is naar aanleiding van een motie van Grinwis c.s.

TZ202310-005

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022. De minister zegt toe na de Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op mogelijkheden voor wat betreft de naleving sancties.

TZ202212-050

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bromet over het artikel 'US agency refuses to examine toxicity of 'inactive' pesticide chemicals to crops'

Antwoord op vragen van het lid Bromet over het artikel 'US agency refuses to examine toxicity of 'inactive' pesticide chemicals to crops'. AH 519 2023Z17119 Antwoord van minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de...

2023D47647

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij op de Waddenzee en de Noordzeekust zone

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij op de Waddenzee en de Noordzeekust zone. AH 518 2023Z18840 Antwoord van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en...

2023D47645

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van ecocide (Wet strafbaarstelling ecocide)

Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van ecocide (Wet strafbaarstelling ecocide)

Indiener L. van Raan
Tweede Kamerlid

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
36475

Indiener L. van Raan
Tweede Kamerlid

Commissie Justitie en Veiligheid

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. 36 475 Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van ecocide (Wet strafbaarstelling...

2023D47626

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. 36 475 Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van ecocide (Wet strafbaarstelling...

2023D47627