Kamerstukken

Zoekresultaten (286.512)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Wetsvoorstellen

Wet strafbaarstelling conversiehandelingen

Wet strafbaarstelling conversiehandelingen.

Indiener J.M.P. van der Laan
Tweede Kamerlid
+ 5 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36178

Indiener J.M.P. van der Laan
Tweede Kamerlid
+ 5 anderen

Justitie en Veiligheid

Overige Kamerstukken

Advies RvdR

Advies RvdR.

2022D32221

Overige Kamerstukken

Advies politie

Advies politie.

2022D32219

Overige Kamerstukken

Advies Bonaire

Advies Bonaire.

2022D32218

Overige Kamerstukken

Advies NvvR

Advies NvvR.

2022D32220

Overige Kamerstukken

Consultatie wetsvoorstel strafbaarstelling conversiehandelingen CIO

Consultatie wetsvoorstel strafbaarstelling conversiehandelingen CIO.

2022D32222

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. 36 178 Voorstel van wet van de leden Van der Laan, Van der Woude, De Hoop, Westerveld, Kwint en Van Esch tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie

2022D32207

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. 36 178 Voorstel van wet van de leden Van der Laan, Van der Woude, De Hoop, Westerveld, Kwint en Van Esch tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie

2022D32206

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. 36 178 Voorstel van wet van de leden Van der Laan, Van der Woude, De Hoop, Westerveld, Kwint en Van Esch tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen strekken tot het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid en genderidentiteit (Wet

2022D32208

Kamervragen

Dreigende stalbezettingen door extremisten

Dreigende stalbezettingen door extremisten. 2022Z15450 (ingezonden 5 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dreigende stalbezettingen door extremisten   1 Bent u bekend met het bericht dat extremisten stallen van boeren willen bezetten en dat Land- en

2022D32203

Kamervragen

De tuchtuitspraak van een huisarts die een patiënt niet doorstuurde ondanks een zeer sterk verhoogde D-dimeerwaarde wegens magnetisme en een Pfizer-vaccinatie

De tuchtuitspraak van een huisarts die een patiënt niet doorstuurde ondanks een zeer sterk verhoogde D-dimeerwaarde wegens magnetisme en een Pfizer-vaccinatie. 2022Z15452 (ingezonden 5 augustus 2022)   Vragen van het lid Paulusma (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de tuchtuitspraak van een huisarts die een patiënt

2022D32205

Kamervragen

Puntief onderzoek door de IGJ ten aanzien van de voorganger van Baptistengemeente De Rank

Puntief onderzoek door de IGJ ten aanzien van de voorganger van Baptistengemeente De Rank. 2022Z15451 (ingezonden 5 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over puntief onderzoek door de IGJ ten aanzien van de voorganger van Baptistengemeente De Rank.   1. Heeft u

2022D32204

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Staaij en Bisschop over antwoorden op vragen van het lid Sylvana Simons over genderdysforie bij GGD’s, huisartsenpraktijken en apotheken

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Staaij en Bisschop over antwoorden op vragen van het lid Sylvana Simons over genderdysforie bij GGD’s, huisartsenpraktijken en apotheken. De vragen van de leden Van der Staaij en Bisschop (beiden SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over antwoorden op vragen van het lid

2022D32202

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Drugs per post neemt vlucht: 'Overal ter wereld meer dancefeesten'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Drugs per post neemt vlucht: 'Overal ter wereld meer dancefeesten'. AH 3641 2022Z15178 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 5 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Michon-Derkzen (VVD), van

2022D32189

Naar boven