Kamerstukken

Zoekresultaten (464.291)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Brieven regering

Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA

Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA. hier een eerste stap, waarna ook meerdere locaties in andere gemeenten zullen volgen. Het COA heeft een hotel aangeschaft in Albergen, gelegen in de gemeente Tubbergen. Dit hotel kan momenteel 80 gasten ontvangen. In potentie kunnen er op deze locatie 300

2022D32555

Brieven regering

Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (Kamerstuk 21501-02-2497)

Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (Kamerstuk 21501-02-2497). Op 16 juni jl. nam de Kamer de motie-Van Dijk/Sjoerdsma (21501-02, nr. 2497) aan waarin de regering wordt verzocht als waarnemer aanwezig te zijn bij de

2022D32556

Overige Kamerstukken

Statement by the Netherlands at the 1st Meeting of States Parties of the TPNW, 22 June 2022

Statement by the Netherlands at the 1st Meeting of States Parties of the TPNW, 22 June 2022.

2022D32557

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het hacken van windturbines

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het hacken van windturbines. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Energiemarkt Ons kenmerk DGKE-DE / 22398200 Pagina van 4 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Energiemarkt Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

2022D32554

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Nederland koploper naturalisatie: ruim 45.000 asielzoekers kregen paspoort‘

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Nederland koploper naturalisatie: ruim 45.000 asielzoekers kregen paspoort‘. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 16 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4071432 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER 

2022D32553

Brieven regering

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bijgaand bied ik u het ‘Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan. Zoals de NZa in haar samenvattend rapport schrijft, had de coronapandemie ook in het jaar 2021 grote invloed op de maatschappij en de zorg

2022D32551

Overige Kamerstukken

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021. Hoe voerden zorgverzekeraars de Zorgverzekeringswet (Zvw) uit in 2021?

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021. Hoe voerden zorgverzekeraars de Zorgverzekeringswet (Zvw) uit in 2021?.

2022D32552

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de verdubbeling van het aantal zaken dat de politie zonder onderzoek terzijde schuift

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de verdubbeling van het aantal zaken dat de politie zonder onderzoek terzijde schuift. AH 3694 2022Z15332 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 16 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), van uw

2022D32545

Overige Kamerstukken

Geopenbaarde documenten bij Woo-besluit inzake Sywert-deal

Geopenbaarde documenten bij Woo-besluit inzake Sywert-deal.

2022D32550

Brieven regering

Documenten bij Woo-besluit inzake 'Sywert-deal'

Documenten bij Woo-besluit inzake 'Sywert-deal'. : Documenten Zoals wij in de brief van 22 juli jl. (Kamerstukken II 2021/22 32 805 nr. 144 ) in reactie op uw verzoek van 19 juli jl. hebben aangegeven, doen wij u hierbij de (deels) geopenbaarde documenten die behoren bij het afrondende besluit krachtens de Wet open overheid inzake de

2022D32549

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mutluer over de 1500 geseponeerde zaken bij rechtbank Gelderland

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mutluer over de 1500 geseponeerde zaken bij rechtbank Gelderland. AH 3693 2022Z15335 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 16 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Mutluer (PvdA), van uw Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming over de

2022D32544

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht 'de tijd tikt door in het Klokkenhof’

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht 'de tijd tikt door in het Klokkenhof’. Hierbij treft u aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht 'de tijd tikt door in het Klokkenhof’, ingezonden op 21 juni 2022 met kenmerk 2022Z12634. Veel van de gestelde vragen zien op de toegevoegde

2022D32543

Overige Kamerstukken

Advies Ministerie van Financiën

Advies Ministerie van Financiën.

2022D32541

Brieven regering

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU. Wijziging governance en statuten Stichting ICTU Datum 16 augustus 2022 Betreft Wijziging governance en statuten Stichting ICTU www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk 2022-0000347495 Uw kenmerk www.rijksoverheid.nl

2022D32536

Naar boven