Kamerstukken

Zoekresultaten (468.070)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 5 oktober 2022

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 5 oktober 2022. 1 Lijst van nieuwe EU-voorstellen De Europese Commissie heeft in de periode tussen 7 september 2022 en 14 september 2021 de volgende voor deze vaste commissie relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere beleidsvormende

2022D32201

Overige Kamerstukken

Rode draden uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar de ontvangsten van het Rijk

Rode draden uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar de ontvangsten van het Rijk. 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 73 Brief van de Algemene Rekenkamer Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2022 De Algemene Rekenkamer onderzoekt onder andere de ontvangsten van het Rijk. Dat

2022D38072

Moties

Motie van de leden Hagen en Sneller

Motie van de leden Hagen en Sneller. 22343-344 28 september 2022 Handhaving milieuwetgeving MOTIE VAN DE LEDEN HAGEN SNELLER Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (CD d.d. 13/9) Motie van het lid Hagen het lid Sneller over aanpak van milieucriminaliteit De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D38223

Moties

Motie van het lid Haverkort c.s.

Motie van het lid Haverkort c.s.. 22343-341 28 september 2022 Handhaving milieuwetgeving MOTIE VAN HET LID HAVERKORT C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (CD d.d. 13/9) Ww) Motie Constaterende dat het interbestuurlijk programma (IBP) moet leiden tot een sterker en onafhankelijker stelsel van

2022D38215

Moties

Motie van het lid Van Esch

Motie van het lid Van Esch. 22343-339 28 september 2022 Handhaving milieuwetgeving MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (CD d.d. 13/9) (2) Trek alle vergunningen die de leefomgeving ziek maken De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er bedrijven zijn met

2022D38213

Kamervragen

Nederlandse kennis over Australische oorlogsmisdaden in Afghanistan

Nederlandse kennis over Australische oorlogsmisdaden in Afghanistan. 2022Z17956 (ingezonden 28 september 2022) Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Hammelburg (D66) aan de minister van Defensie over Nederlandse kennis over Australische oorlogsmisdaden in Afghanistan   1. Hebt u kennisgenomen van het artikel in NRC waarin gesteld wordt dat

2022D38224

Moties

Motie van de leden Bouchallikh en Van Esch

Motie van de leden Bouchallikh en Van Esch. 22343-342 28 september 2022 Handhaving milieuwetgeving MOTIE VAN DE LEDEN BOUCHALLIKH EN VAN ESCH Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (CD d.d. 13/9) De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er onzekerheid is over de toereikendheid van het

2022D38219

Moties

Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh

Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh. 22343-340 28 september 2022 Handhaving milieuwetgeving MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN BOUCHALLIKH Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (CD d.d. 13/9) (3) Aanbeveling 9 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de commissie Van Aartsen

2022D38214

Kamervragen

De uitspraken inzake het indammen van de bevolkingsgroei

De uitspraken inzake het indammen van de bevolkingsgroei. 2022Z17955 (ingezonden 28 september 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de uitspraken inzake het indammen van de bevolkingsgroei.   1) Bent u bekend met het bericht uit het Nederlands Dagblad waaruit blijkt

2022D38222

Moties

Motie van het lid Hagen

Motie van het lid Hagen. 22343-343 28 september 2022 Handhaving milieuwetgeving MOTIE VAN HET LID HAGEN Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (CD d.d. 13/9) © Motie grenzen omgevingsdiensten gelijk aan veiligheidsregio’s De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat zowel de commissie

2022D38221

Kamervragen

Het bericht ‘Justitie Den Haag schrapt 53 zaken: Wietkwekers en drugsdealers ontlopen straf’

Het bericht ‘Justitie Den Haag schrapt 53 zaken: Wietkwekers en drugsdealers ontlopen straf’. 2022Z17951 (ingezonden 28 september 2022) Vragen van de leden Michon-Derkzen, Ellian (beiden VVD) en Bikker (ChristenUnie) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Justitie Den Haag schrapt 53 zaken:

2022D38218

Kamervragen

Het bericht ‘Rijkswaterstaat drukt damwanden door in Zwarte Water’

Het bericht ‘Rijkswaterstaat drukt damwanden door in Zwarte Water’. 2022Z17957 (ingezonden 28 september 2022) Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Rijkswaterstaat drukt damwanden door in Zwarte Water’    Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Rijkswaterstaat drukt

2022D38225

Moties

Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh

Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh. 22343-338 28 september 2022 Handhaving milieuwetgeving MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN BOUCHALLIKH Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (CD d.d. 13/9) WO Actueel overzicht met welke bedrijven er welke ZZS lozen of uitstoten waar zij dat doen De Kamer,

2022D38212

Kamervragen

De stijging van het aantal korte vluchten van en naar Nederlandse luchthavens

De stijging van het aantal korte vluchten van en naar Nederlandse luchthavens. 2022Z17953 (ingezonden 28 september 2022) Vragen van de leden Van der Molen en Bontenbal (beiden CDA) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de stijging van het aantal

2022D38220

Amendementen

Amendement van het lid Van Ginneken 35519-12 over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen

Amendement van het lid Van Ginneken 35519-12 over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen.

2022D38217

Naar boven