Kamerstukken

Zoekresultaten (521.986)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023. DEFINITEF OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 20 december 2023, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: het lid SAHLA (D66)...

2023D44188

Toezeggingen

Toezegging bij Medische ethiek / orgaandonatie

Toezegging bij Medische ethiek / orgaandonatie. De minister stuurt de Kamer na de zomer 2023 een eerste kabinetsreactie op het signalement Code Rood.

TZ202307-138

Toegezegd aan Agema, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Medische ethiek / orgaandonatie

Toezegging bij Medische ethiek / orgaandonatie. De minister stuurt de Kamer voor het einde van 2023 een stappenplan over de motie van het lid Agema met betrekking tot ethiek en artificiële intelligentie (kunstmatige intelligentie) in de zorg.

TZ202307-137

Toegezegd aan Agema, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg . De minister voor Langdurige Zorg en Sport stuurt de kamer nog voor de begrotingsbehandeling VWS een brief over de salarisverschillen tussen de arts in opleiding bij de SBOH en die binnen het ziekenhuis.

TZ202310-041

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg . De minister van J&V zal de Kamer op korte termijn nader informeren over het taakstrafverbod voor mensen die geweld gebruiken tegen zorgmedewerkers.

TZ202310-026

Toezeggingen

Toezegging bij Externe veiligheid

Toezegging bij Externe veiligheid. De Kamer wordt geïnformeerd over de wijze waarop de motie-Haverkort c.s. (Kamerstuk 22343, nr. 365) over het register van zeer zorgwekkende stoffen baseren op reeds bij de omgevingsdiensten aanwezige informatie wordt uitgevoerd.

TZ202310-100

Toegezegd aan Haverkort, E.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Externe veiligheid

Toezegging bij Externe veiligheid. De Kamer zal binnen twee weken worden geïnformeerd over het pfas-bloedonderzoek in de omgeving van de Westerschelde. In deze brief zal worden toegelicht hoe hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd en of ook wordt onderzocht hoe het staat met de gezondheid van deze mensen en welke klachten ze hebben.

TZ202310-085

Toegezegd aan Hagen, K.B.

Toezeggingen

Toezegging bij Externe veiligheid

Toezegging bij Externe veiligheid. Binnen twee weken wordt de Kamer geïnformeerd hoe binnen het interbestuurlijk programma VTH de zorgen van het IPO zullen worden weggenomen over de vraag of er voldoende financiële ondersteuning zal zijn voor de omgevingsdiensten, en of het milieubeleid voldoende wordt geüniformeerd, zodat provincies voldoende

TZ202310-084

Toegezegd aan Haverkort, E.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Externe veiligheid

Toezegging bij Externe veiligheid. De Kamer ontvangt, indien mogelijk, binnen twee weken een reactie op de door het lid Van Esch (PvdD) aangehaalde moties.

TZ202310-080

Toegezegd aan Esch, E.M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Externe veiligheid

Toezegging bij Externe veiligheid. Binnen twee weken wordt de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop de drie betreffende omgevingsdiensten reageren op de kabinetsreactie op het OVV-rapport.

TZ202310-079

Toegezegd aan Hagen, K.B.

Toezeggingen

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord . De Minister van VWS stuurt de Kamer half november een brief over de stand van zaken omtrent de zorgcontractering.

TZ202312-004

Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord . De Minister van VWS informeert de Kamer in het eerste kwartaal van 2024 over de versterking van de regionale governance en over de vraag hoe de belangen van de verschillende stakeholders bij de afspraken over acute zorg het beste geborgd kunnen worden.

TZ202312-001

Toezeggingen

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord . De Staatssecretaris zal over Health in All Policies een breder verslag doen in de voortgangsrapportage die in november binnenkomt.

TZ202312-007

Toegezegd aan Paulusma, W.

Toezeggingen

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord . De Staatssecretaris stuurt de Kamer ten aanzien van de uitvoering van de motie-Mohandis over laagdrempelige steunpunten een plan van aanpak voorafgaand aan de begrotingsbehandeling VWS.

TZ202312-006

Toegezegd aan Bushoff, T.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord . In de voortgangsbrief over het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt wordt door de Minister voor Langdurige Zorg en Sport een actueel overzicht opgenomen van de in- en uitstroom van wijkverpleegkundigen. Deze brief komt in het voorjaar van 2024.

TZ202312-005

Toegezegd aan Plas, C.A.M. van der