Kamerstukken

Zoekresultaten (522.424)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023. DEFINITEF OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 20 december 2023, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: het lid SAHLA (D66)...

2023D44188

Toezeggingen

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord. Voor het eind van het jaar stuurt de minister van VWS nadere informatie over de spoedeisendehulpstops en waar mogelijk na akkoord van het LNAZ een totaaloverzicht hiervan.

TZ202211-002

Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den

Toezeggingen

Toezegging bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

Toezegging bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel). De staatssecretaris zegt toe om een bandbreedte en/of inschatting van zowel het huidige aantal vergunningen als de te verwachten vergunningaanvragen met de Kamer te delen. Deze toezegging is gedaan aan de heer Haverkort en mevrouw Van Esch.

TZ202303-084

Toegezegd aan Esch, E.M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Acute Zorg

Toezegging bij Acute Zorg. Uiterlijk in het voorjaar van 2023 stuurt de minister van VWS de Kamer het wetsvoorstel dat een opt-out regelt voor het beschikbaar stellen en verstrekken van gegevens bij acute zorg.

TZ202211-070

Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie. Voor het eind van het jaar ontvangt de Kamer de uitkomsten van de inventarisatie van wet- en regelgeving die belemmerend is voor circulaire bedrijfsmodellen.

TZ202305-061

Toegezegd aan Haverkort, E.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.

Toezegging bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.. Voor de zomer 2023 ontvangt de Kamer een tussenstand van de onderzoeken naar het draagvlak voor gedragsmaatregelen.

TZ202302-231

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.

Toezegging bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.. Deze week ontvangt de Kamer een brief over de noodbevoegdheid.

TZ202302-230

Toezeggingen

Toezegging bij Acute Zorg

Toezegging bij Acute Zorg. Na ommekomst van het TNO-onderzoek naar de effecten van gedeeltelijke sluiting van kleinere spoedeisende hulpposten, zal de minister van VWS hier schriftelijk op reageren (naar verwachting voor het eind van het jaar).

TZ202211-069

Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie. Voor de zomer wordt de voortgangsrapportage naar de Kamer gestuurd waarin wordt ingegaan op de effecten van de landelijke campagne om de aankoop van tweedehands kleding te stimuleren.

TZ202305-060

Toegezegd aan Esch, E.M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.

Toezegging bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.. In het eerste kwartaal van 2023 ontvangt de Kamer nadere informatie over het verdere proces van de volgende tranches van de wijziging van de Wpg.

TZ202302-229

Toezeggingen

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus. De minister zal de Kamer in januari informeren over het gebruik van luchtreinigers.

TZ202302-225

Toezeggingen

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus. Na het kerstreces wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de maatschappelijke dialoog over de vaccinatiebereidheid.

TZ202302-218

Toezeggingen

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Kamer begin 2023 informeren over het werkprogramma van het Maatschappelijk Impact Team.

TZ202302-221

Toezeggingen

Toezegging bij Geneesmiddelenbeleid

Toezegging bij Geneesmiddelenbeleid. Voor de zomer ontvangt de Kamer een brief over de verdere doorontwikkeling van de sluisprocedure.

TZ202303-097

Toezeggingen

Toezegging bij Geneesmiddelenbeleid

Toezegging bij Geneesmiddelenbeleid. In oktober ontvangt de Kamer informatie over de update van de lijst van kritische middelen.

TZ202303-091

Toegezegd aan Maeijer, V.