Kamerstukken

Zoekresultaten (87.223)

U zoekt in Kamerstukken, Vanaf 28/06/2022

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief. Ministerie van Buitenlandse Zaken Onze referentie BZ2403584 Ministerie van Buitenlandse Zaken Onze referentie BZ2403584 ONGERUBRICEERD / GEEN MERKING ONGERUBRICEERD / GEEN MERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den...

2024D29290

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Campen over het artikel Brussel boycot EU-vergaderingen Hongarije

Antwoord op vragen van het lid Van Campen over het artikel Brussel boycot EU-vergaderingen Hongarije. Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Campen (VVD) over KV Van Campen over het artikel Brussel...

2024D29287

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Kahraman over Hongaarse voorzitterschap Europese Raad

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Kahraman over Hongaarse voorzitterschap Europese Raad. Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Omtzigt (NSC) en Kahraman (NSC) over Hongaarse voorzitterschap Europese Raad. Deze vragen werden ingezonden...

2024D29288

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag Raad Buitenlandse Zaken 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-02-2917)

Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag Raad Buitenlandse Zaken 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-02-2917). MinisterievanBuitenlandseZaken TERBESLISSING Datum 18 juli2024 Aan Van M Onzereferentie BZ2403584 Via Beschermingpersoonlijkelevenssfeer Kopieaan Afgestemdmet Opgestelddoor

2024D29291

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag Raad Buitenlandse Zaken 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-02-2917)

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag Raad Buitenlandse Zaken 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-02-2917).

2024D29289

Brieven regering

Computerstoring Crowdstrike

Computerstoring Crowdstrike. Pagina van > Retouradres Postbus 20011 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Computerstoring Crowdstrike Ministerie van Justitie en Veiligheid Turfmarkt...

2024D29285

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Computerstoring Crowdstrike

Beslisnota bij Kamerbrief Computerstoring Crowdstrike. Pagina 1 van 2 Minister van Justitie en Veiligheid Computerstoring Crowdstrike 1. Aanleiding Vanaf de ochtend van 19 juli 2024 (omstreeks 0800u) melden organisaties wereldwijd dat Windows-computers crashen als gevolg van...

2024D29286

Brieven regering

Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties

Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties. Nieuwe Met deze brief wil ik uw Kamer laten weten dat Defensie en de Centrales van overheidspersoneel tijdelijk een nieuwe werkwijze voor de omgang met persoonsgegevens bij reorganisaties zijn...

2024D29280

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Brekelmans over het landenbeleid Ethiopië

Uitstel beantwoording vragen van het lid Brekelmans over het landenbeleid Ethiopië. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN...

2024D29283

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over grensoverschrijdend gedrag op het ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over grensoverschrijdend gedrag op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D29284

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Koekkoek en Teunissen over het gebruik van dwangmiddelen bij begeleide terugkeer

Uitstel beantwoording vragen van de leden Koekkoek en Teunissen over het gebruik van dwangmiddelen bij begeleide terugkeer. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D29282

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Koekkoek over het NOS artikel 'Vluchtelingen moeten vijf weken weg vanwege studentenfeest, mogen daarna weer terug'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Koekkoek over het NOS artikel 'Vluchtelingen moeten vijf weken weg vanwege studentenfeest, mogen daarna weer terug'. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter...

2024D29279

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024

Beslisnota bij Kamerbrief Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024. g MinisterievanFinancién DEPARTEMENTAALVERTROUWELIJK GeneraleThesaurie TERBESLISSING DirectieFinanciéle Aan Markten deminister 8) Persoonsgegevens 10tQa VerslagNLFSC5juli2024 Datum 9 juli2024 Notanummer Jas 2024-0000377426 Aanleiding Op5

2024D29275

Overige Kamerstukken

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024. Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024 In het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) spreken vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen...

2024D29274

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht 'Eén op twintig ouderen wordt mishandeld: We zien het topje van de ijsberg’

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht 'Eén op twintig ouderen wordt mishandeld: We zien het topje van de ijsberg’.

2024D29277