Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (21)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 08/06/2021

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving. --1  Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over aanbeveling 2 van de functionaris gegevensbescherming niet uitvoeren (t.v.v...

2021P09721

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Maritiem

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Maritiem. --1  Gewijzigde motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over interventiebevoegdheid voor de Kustwacht (t.v.v. 31409-312)  

2021P09904

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken

Verdere behandeling van aanhangige stukken. 35718-50  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit   35718-51  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van...

2021P09720

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus) (35677)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de...

2021P09726

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket) (35685)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket) (35685). 35685-0  Wijziging van de begrotingsstaat van...

2021P09723

Stemmingsuitslagen

Overige moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Overige moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 25295-1265  Motie van het lid Den Haan c.s. over bezien of de capaciteit van terrassen nog binnen stap 3 kan worden verhoogd naar 100...

2021P09727