Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (31)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 06/07/2021

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen

Moties ingediend bij het debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen. --1  Gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over inzetten op lokale berechting (t.v.v. 29754-609)   29754-596  Motie van...

2021P12121

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing. 29517-203  Motie van het lid Van Nispen over afzien van het harde maximum van twintig jaar   29517-206  Motie van het lid Van der Plas over het...

2021P12120

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken

Verdere behandeling van aanhangige stukken. 35718-61  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  

2021P12116

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Aangehouden motie ingediend bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten. --1  Gewijzigde motie van de leden Leijten en Arib over afspraken met de regering...

2021P12309

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering. 32637-465  Motie van het lid Romke de Jong c.s. over het ondersteunen van de doelgroep van de Corona-OverbruggingsLening   32637-464  Motie van het lid Amhaouch over een plan...

2021P12110

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen. 35504-0  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen  

2021P12105

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 24 juni 2021

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 24 juni 2021. --1  Tweede nader gewijzigde motie van het lid Kuzu over het geldig verklaren van het Digital Corona Certificate voor landen...

2021P12310

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat MIRT

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat MIRT. --1  Gewijzigde motie van de leden De Hoop en Nijboer over de door omwonendenorganisaties ingebrachte varianten voor Groningse bruggen nader uitwerken (t.v.v. 35570-A-75)  

2021P12332

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 35718

Stukken onder 35718. 33037-381  Gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand van de bodem en invoering rVDM (systeem realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest)   33037-393  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Mest van 4 november 2020, inzake opgave en...

2021P12360

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie. 29628-1023  Motie van de leden Van Baarle en Azarkan over onderzoek naar de uitstroom van aspiranten met een migratieachtergrond   29628-1026  Motie van het lid Bisschop over voorkomen dat kleinere...

2021P12118

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten

Moties ingediend bij Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten. 35665-10  Motie van het lid Maeijer over het heroverwegen van het smaakverbod   35665-8  Motie van het lid Gündogan c.s...

2021P12108

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over chroom-6

Moties ingediend bij het debat over chroom-6. 35570-X-111  Motie van de leden Bromet en Piri over nabestaanden aanspraak laten maken op vergoeding van immateriële schade   35570-X-110  Motie van het lid Jasper van Dijk over een...

2021P12114

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het Nationaal Groeifonds

Moties ingediend bij het Nationaal Groeifonds. --1  Gewijzigde motie van het lid Stoffer over ov-projecten in de Randstad mee laten dingen in een volgende ronde van het Groeifonds (t.v.v. 35850-XIX-9)   --1  Gewijzigde motie van de...

2021P12117

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (35401)

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (35401). 35401-8  Amendement van het lid Pouw-Verweij 35401-8 over het terugdraaien van de aanwijzing van covid-19 als ziekte behorend tot groep A zodra de...

2021P12343

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS. 29984-936  Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over het aanpassen van werkprocessen om het opstarten na verstoringen sneller te laten verlopen   29984-935  Motie van het...

2021P12124