Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

17e vergadering, woensdag 25 oktober 2023

17e vergadering, woensdag 25 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Pakket Belastingplan 2024; Beëdiging mevrouw C. van Breugel (D66); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket Belastingplan 2024; Rapport "Schaduwdansen" over grensoverschrijdend gedrag in de danssector; Aanscherpingen particulier en...

Plenaire verslagen

16e vergadering, dinsdag 24 oktober 2023

16e vergadering, dinsdag 24 oktober 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Personeel Defensie; Mbo (basisvaardigheden / positie en medezeggenschap van studenten); Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs; Europese top van...

Plenaire verslagen

15e vergadering, donderdag 19 oktober 2023

15e vergadering, donderdag 19 oktober 2023; Opening; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Wonen en ruimtelijke ordening; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Wonen en ruimtelijke...

Plenaire verslagen

14e vergadering, woensdag 18 oktober 2023

14e vergadering, woensdag 18 oktober 2023; Opening; Mededelingen; JBZ-Raad 19 en 20 oktober 2023 (algemeen); Telecomraad (informeel) 23-24 oktober 2023 ; Digitaliserende overheid; Begrotingen Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gang van zaken...

Plenaire verslagen

13e vergadering, dinsdag 17 oktober 2023

13e vergadering, dinsdag 17 oktober 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Overige beleidsartikelen; Begroting Binnenlandse Zaken 2024...

Plenaire verslagen

12e vergadering, donderdag 12 oktober 2023

12e vergadering, donderdag 12 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Raad Buitenlandse Zaken; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2024; Begroting...

Plenaire verslagen

11e vergadering, woensdag 11 oktober 2023

11e vergadering, woensdag 11 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Pensioenonderwerpen; Buitenlandse inmenging en beïnvloeding; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024; Herdenking naar aanleiding van de gebeurtenissen in Israël; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 (voortzetting); Mededelingen; Regeling...

Plenaire verslagen

10e vergadering, dinsdag 10 oktober 2023

10e vergadering, dinsdag 10 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ondernemen en bedrijfsfinanciering; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

9e vergadering, donderdag 5 oktober 2023

9e vergadering, donderdag 5 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Klimaat en energie; Algemene Financiële Beschouwingen (deel 1); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen (voortzetting); Wet huurbescherming weeskinderen; Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model; Sluiting;

Plenaire verslagen

8e vergadering, woensdag 4 oktober 2023

8e vergadering, woensdag 4 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom; Sluiting;

Plenaire verslagen

7e vergadering, dinsdag 3 oktober 2023

7e vergadering, dinsdag 3 oktober 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gezond en veilig werken; Inburgering en integratie; Hoofdrailnetconcessie; Verordening inzake verpakkingen en verpakkingsafval; Voorhangprocedure besluit tot invoering van...

Plenaire verslagen

6e vergadering, donderdag 28 september 2023

6e vergadering, donderdag 28 september 2023; Opening; Mededelingen; Luchtvaart; Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol; Auto; Maritiem; Uitvoering motie-Beckerman inzake vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorhang...

Plenaire verslagen

5e vergadering, woensdag 27 september 2023

5e vergadering, woensdag 27 september 2023; Opening; Mededelingen; Klokkenluiders; Mensenhandel en prostitutie; Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen; Beëdiging van mevrouw E.S. Akerboom (PvdD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen; Sluiting;

Plenaire verslagen

4e vergadering, dinsdag 26 september 2023

4e vergadering, dinsdag 26 september 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Afscheid van het lid Vestering (PvdD); Regeling van werkzaamheden; Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen; Sluiting;

Plenaire verslagen

3e vergadering, donderdag 21 september 2023

3e vergadering, donderdag 21 september 2023; Opening; Mededelingen; Algemene Politieke Beschouwingen; Hamerstukken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;