Moties

Zoekresultaten (54.961)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Vondeling over van letselschadespecialist een beschermd beroep maken

Motie van het lid Vondeling over van letselschadespecialist een beschermd beroep maken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 860 MOTIE VAN HET LID VONDELING Voorgesteld 12 juni 2024 De...

2024D24449

Moties

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Claassen over extra opties meenemen naast de voorstellen in de brief Tijdpad verbetering preferentiebeleid geneesmiddelen

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Claassen over extra opties meenemen naast de voorstellen in de brief Tijdpad verbetering preferentiebeleid geneesmiddelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr...

2024D24326

Moties

Motie van de leden Van Oostenbruggen en Chakor over een onderzoek met een diepgaande analyse van de effecten van discriminatie in relatie tot het gebruik van zowel aselecte steekproeven als risicoselecties

Motie van de leden Van Oostenbruggen en Chakor over een onderzoek met een diepgaande analyse van de effecten van discriminatie in relatie tot het gebruik van zowel aselecte steekproeven als risicoselecties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2024D24384

Moties

Motie van de leden Paternotte en Piri over bij de goedkeuring van de volgende voorzitter van de Europese Commissie steun voor voortzetting van de Green Deal en steun aan Oekraine als voorwaarden stellen

Motie van de leden Paternotte en Piri over bij de goedkeuring van de volgende voorzitter van de Europese Commissie steun voor voortzetting van de Green Deal en steun aan Oekraine als voorwaarden stellen. Tweede Kamer der...

2024D24533

Moties

Motie van het lid Van Zanten over onderwijsinstellingen in het gespecialiseerd onderwijs adviseren om de verscheidenheid aan monitoringsinstrumenten te beperken

Motie van het lid Van Zanten over onderwijsinstellingen in het gespecialiseerd onderwijs adviseren om de verscheidenheid aan monitoringsinstrumenten te beperken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 240 Veiligheid op school Nr. 149 MOTIE VAN...

2024D24321

Moties

Motie van het lid Lahlah over drie jaar na invoering een evaluatie van de Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur uitvoeren

Motie van het lid Lahlah over drie jaar na invoering een evaluatie van de Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur uitvoeren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 859 MOTIE VAN HET LID...

2024D24448

Moties

Motie van de leden Van Baarle en Piri over bij de aankomende informele Raad oproepen tot het spoedig treffen van daadkrachtige Europese sancties tegen Israël

Motie van de leden Van Baarle en Piri over bij de aankomende informele Raad oproepen tot het spoedig treffen van daadkrachtige Europese sancties tegen Israël. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-20 Europese Raad...

2024D24530

Moties

Motie van het lid Van Oostenbruggen over onderzoeken hoe de stemwijzers kunnen voldoen aan de waarborgen van de democratische rechtsstaat

Motie van het lid Van Oostenbruggen over onderzoeken hoe de stemwijzers kunnen voldoen aan de waarborgen van de democratische rechtsstaat. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 165 Verkiezingen Nr. 78 MOTIE VAN HET LID...

2024D24392

Moties

Motie van de leden Paulusma en Bushoff over met veldpartijen en patiëntenvertegenwoordiging een nationaal plan zeldzame aandoeningen opstellen

Motie van de leden Paulusma en Bushoff over met veldpartijen en patiëntenvertegenwoordiging een nationaal plan zeldzame aandoeningen opstellen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 179 MOTIE VAN DE...

2024D24327

Moties

Motie van het lid Bushoff c.s. over bewerkstelligen dat dreigende tekorten aan geneesmiddelen eerder gemeld worden zodat er tijdig een tekortenbesluit kan volgen

Motie van het lid Bushoff c.s. over bewerkstelligen dat dreigende tekorten aan geneesmiddelen eerder gemeld worden zodat er tijdig een tekortenbesluit kan volgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg...

2024D24325

Moties

Motie van het lid Van Baarle over in het regeerprogramma concrete maatregelen opnemen om de strijd tegen discriminatie op te voeren

Motie van het lid Van Baarle over in het regeerprogramma concrete maatregelen opnemen om de strijd tegen discriminatie op te voeren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 950 Racisme en Discriminatie Nr. 404 MOTIE...

2024D24377

Moties

Motie van het lid Chakor over op korte termijn een voorstel doen voor de fiscale vrijstelling van vergoedingen van vrijwilligers op stembureaus

Motie van het lid Chakor over op korte termijn een voorstel doen voor de fiscale vrijstelling van vergoedingen van vrijwilligers op stembureaus. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 165 Verkiezingen Nr. 79 MOTIE VAN...

2024D24395

Moties

Motie van de leden Paulusma en Bushoff over concrete beleidsvoorstellen om geneesmiddelenontwikkeling beter te laten aansluiten bij de onvervulde medische behoefte van patiënten

Motie van de leden Paulusma en Bushoff over concrete beleidsvoorstellen om geneesmiddelenontwikkeling beter te laten aansluiten bij de onvervulde medische behoefte van patiënten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg...

2024D24328

Moties

Motie van de leden White en Paternotte over een analyse van de voordelen van en benodigde stappen voor omzetting van de LGO-status naar de UPG-status

Motie van de leden White en Paternotte over een analyse van de voordelen van en benodigde stappen voor omzetting van de LGO-status naar de UPG-status. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 IV Jaarverslag...

2024D24537

Moties

Motie van het lid Michon-Derkzen over een overzicht van gemeenten die geen ADV hebben c.q. gemeenten die geen ADV hebben die is aangesloten bij discriminatie.nl

Motie van het lid Michon-Derkzen over een overzicht van gemeenten die geen ADV hebben c.q. gemeenten die geen ADV hebben die is aangesloten bij discriminatie.nl. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 950 Racisme en...

2024D24381