Brieven regering

Zoekresultaten (77.688)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Reactie op de aanbevelingen uit de vierde cyclus van de Universal Periodic Review

Reactie op de aanbevelingen uit de vierde cyclus van de Universal Periodic Review. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties Nr. 207 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN...

2023D07364

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een petitie van het LAKS inzake de examens in het voortgezet onderwijs in 2023

Reactie op verzoek commissie over een petitie van het LAKS inzake de examens in het voortgezet onderwijs in 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 532 BRIEF VAN DE MINISTER...

2023D07359

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over toezenden brief met beleidsopties ter reductie van sigarettenfilters in zwerfafval

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over toezenden brief met beleidsopties ter reductie van sigarettenfilters in zwerfafval. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 30 872 Landelijk afvalbeheerplan Nr. 289 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR...

2023D07407

Brieven regering

Vereenvoudiging van de huurtoeslag

Vereenvoudiging van de huurtoeslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 27 926 Huurbeleid Nr. 373 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2023D07217

Brieven regering

Uitnodiging bijeenkomst visie politiefunctie

Uitnodiging bijeenkomst visie politiefunctie. DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S PROGRAMMA BITE  DATUM 12 FEBRUARI 2023 ONS KENMERK 00 DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S PROGRAMMA BITE  DATUM 12 FEBRUARI 2023 ONS KENMERK 00 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van...

2023D07260