Brieven regering

Zoekresultaten (77.700)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de geconstateerde fouten bij het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) intekenen van bufferstroken

Reactie op verzoek commissie over de geconstateerde fouten bij het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) intekenen van bufferstroken. 28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nr. 348 Brief van de minister van Landbouw, Natuur...

2023D07449

Brieven regering

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2022

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2022.

2023D07425

Brieven regering

Resultaten van de Nationaal OV Beraad (NOVB)-conferentie d.d. 16 februari 2023

Resultaten van de Nationaal OV Beraad (NOVB)-conferentie d.d. 16 februari 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 23 645 Openbaar vervoer Nr. 788 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van...

2023D07312

Brieven regering

Stand van zaken implementatie taaleis Nederlands en uitwerking wettelijke mogelijkheid meertalige opvang

Stand van zaken implementatie taaleis Nederlands en uitwerking wettelijke mogelijkheid meertalige opvang. de situatie waarin de herkomst van kinderen én specifieke omstandigheden mede een andere voertaal noodzaken (dus naast de Nederlandse taal). Om het onderscheid met...

2023D07376

Brieven regering

Organisatie en stand van zaken Landbouwakkoord

Organisatie en stand van zaken Landbouwakkoord. niet alleen de kansen voor boeren die door willen én kunnen, maar geven mede vorm aan de inrichting van het platteland als plek van landbouw gecombineerd met andere functies. Het...

2023D07342