Brieven regering

Zoekresultaten (78.536)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Terugtreden Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne

Terugtreden Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 045 Situatie in de Oekraïne Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de...

2023D17338

Brieven regering

Stand van zaken verordening Natuurherstel

Stand van zaken verordening Natuurherstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 576 Natuurbeleid Nr. 3655 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR NATUUR...

2023D17312

Brieven regering

Afschrift brief aan Gemeente Leudal inzake de continuïteit van het primair onderwijs te Buggenum

Afschrift brief aan Gemeente Leudal inzake de continuïteit van het primair onderwijs te Buggenum. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 293 Primair Onderwijs Nr. 667 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS...

2023D17169

Brieven regering

Afwegingskader maatwerkafspraken verduurzaming industrie

Afwegingskader maatwerkafspraken verduurzaming industrie. verbetering van de leefomgeving gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit, het reduceren van geluid en veilig vervoer van gevaarlijke stoffen.4 De maatwerkaanpak richt zich, zoals aangegeven in...

2023D17284

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van WWF-NL inzake de verordening Natuurherstel

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van WWF-NL inzake de verordening Natuurherstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van...

2023D17320