Kamerstukken

Zoekresultaten (464.264)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bezoek van de Europese Commissie aan Azerbeidzjan

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bezoek van de Europese Commissie aan Azerbeidzjan. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-1378393388-29 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-1378393388-29 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D32513

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Hijink over de Nederlandse Zorgautoriteit die ongevraagd gegevens van honderdduizenden patiënten in de geestelijke gezondheidszorg opvraagt

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Hijink over de Nederlandse Zorgautoriteit die ongevraagd gegevens van honderdduizenden patiënten in de geestelijke gezondheidszorg opvraagt. AH 3680 2020Z15292 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 15 augustus 2022) De vragen van de leden Leijten en

2022D32433

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over bijwerkingen coronavaccinaties

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over bijwerkingen coronavaccinaties. AH 3681 2022Z15314 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 15 augustus 2022) De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over bijwerkingen coronavaccinaties (2022Z15314, ingezonden op 25 juli 2022) kunnen tot mijn spijt

2022D32505

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over opzeggen Vluchtelingenverdrag

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over opzeggen Vluchtelingenverdrag. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 15 augustus 2022 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over opzeggen

2022D32512

Kamervragen

Antwoord op vragen van leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers

Antwoord op vragen van leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE  DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4125157 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE  DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4125157 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina

2022D32511

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de aanhoudende chaos bij asielzoekerscentrum Ter Apel en de bevindingen van het Rode Kruis

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de aanhoudende chaos bij asielzoekerscentrum Ter Apel en de bevindingen van het Rode Kruis. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4068870 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4068870 Pagina van 1

2022D32510

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het bezoek aan Oekraïne

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het bezoek aan Oekraïne. KABINET MINISTER-PRESIDENT DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONZE REFERENTIE 4279824 KABINET MINISTER-PRESIDENT DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONZE REFERENTIE 4279824 Pagina van VERTROUWELIJK Pagina van Kabinet Minister-President Binnenhof 19 2513 AA Den Haag Postbus 20001 2500 EA Den Haag

2022D32509

Overige Kamerstukken

Rapport (Maat)werk bij langdurige klachten na covid

Rapport (Maat)werk bij langdurige klachten na covid.

2022D32508

Brieven regering

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’. Aanbieding Met deze brief bied ik u het recente advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’ aan. De RVS heeft dit advies op 6 juli jl. uitgebracht. Mijn beleidsreactie op

2022D32507

Kamervragen

Uitstel beantwoording van het lid Van Haga over de tweet basisserie vaccinatie

Uitstel beantwoording van het lid Van Haga over de tweet basisserie vaccinatie. De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de tweet basisserie vaccinatie (2022Z15334, ingezonden op 26 juli 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de

2022D32506

Kamervragen

Kilometers lange oeverbeschoeiing, die behandeld is met een kankerverwekkende stof

Kilometers lange oeverbeschoeiing, die behandeld is met een kankerverwekkende stof. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15536 Vragen van de leden Vestering en Van Esch (PvdD) aan de ministers voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat over kilometers lange

2022D32454

Kamervragen

Het nieuws dat de National Health Service (NHS) Tavistock kliniek, de enige genderidentiteitskliniek voor kinderen en jongeren in het Verenigd Koninkrijk, heeft gesloten

Het nieuws dat de National Health Service (NHS) Tavistock kliniek, de enige genderidentiteitskliniek voor kinderen en jongeren in het Verenigd Koninkrijk, heeft gesloten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15535 Vragen van de leden Pouw-Verweij (JA21) en Omtzigt (Omtzigt) aan

2022D32453

Overige Kamerstukken

Rode draden analyse. Bevindingen controlebezoeken zorgverzekeraars. Casuïstiek afbouw klinische ggz

Rode draden analyse. Bevindingen controlebezoeken zorgverzekeraars. Casuïstiek afbouw klinische ggz.

2022D32504

Brieven regering

Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod

Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod. Bijlage Met mijn brief van 7 juli jl. (Kamerstuk 25 424, nr. 619) heb ik u onder andere geïnformeerd over de rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen)

2022D32503

Naar boven